Udvikling i Brande

Preben Christensen

Af Preben Christensen, formand for Brande City

Brandlund Hede er unik. Og vi skal passe på den. Det er alle nok enige om, og derfor er heden fredet.

Men betyder en byudvikling så, at disse to ting ikke kan forenes – altså hensynet til Brandlund Hede og så vores brændende ønske om at få flere borgere til at bosætte sig i Brande til gavn for hele Ikast-Brande kommune?

I Brande City synes vi godt, at de to hensyn kan nå hinanden.

Debatten omkring Nordlundvej 57 er intens og kører på hele registeret. Desværre.

Vi har følgende betragtninger vedr. situationen:

Jorden ved Nordlundvej 57 er IKKE fredet. Vi synes, at det er betænkeligt, når man begynder at ytre rettigheder over det, der grænser op mod fredet areal. Det grænser op til, og er dermed ikke fredet areal. Så der gælder to vidt forskellige regelsæt på de to sider af hegnet. Det skal respekteres. Hvad bliver det næste? Ejerfornemmelser for det, der grænser op til den jord, der grænser op til fredet jord?

Der har været kryptiske formuleringer omkring uberettiget, og nærmest selvtægtagtigt, fældning af knap en hektar fredskov. Dette er absolut ikke tilfældet. Der er ikke fældet fredskov på matriklen.

Nogle er oprørte over en midlertidig nedlæggelse af stien, som Nedergårdsvej munder ud i. Denne sti bliver genanlagt, blot nogle få meter højere oppe i terrænet. Ingen skade sket!

Nogle har taget sig den frihed at kalde dobbelthusene barakker. Det er nedladende og uværdigt. Der er tale om dobbeltmurede huse i en kvalitet, der er helt i top, med flere kvadratmeter end sammenlignelige huse og til en husleje, der ligger et godt stykke under niveauet for tilsvarende lejemål andre steder.

Dobbelthusene vil blive endog meget eftertragtede.

Der ytres bekymring over, at man har fået lov til at bygge i to etager.

Ja, og der findes allerede flere huse omkring og helt op mod heden, der er i to etager. Så er det vel også ok for de nye huse på Nordlundvej 57.

Nogle hænger sig i, at husene ikke bygges i klynger. Man er simpelthen generelt gået bort fra at bygge i klynger, da de fleste huse ”omkring gadekæret” ikke kommer til at ligge godt i forhold til lysindfald. Og det er netop det, der er vigtigt, når familierne kommer hjem – at der er lys.

Nogle taler om ”profitmagere”. Tjah, hvorfor skulle man ikke tjene på projektet? Vi synes, at vi skal hilse initiativet fra BM Invest velkommen og forlade os på, at de finder den bedst tænkelige løsning på deres jord. Vi er sikre på, at de to unge mænd vil lytte rigtig meget til gode råd og ønsker. Mon ikke også de ønsker et attraktivt område, hvor de selv og deres familier skal bygge og bo?

Det kan jo vise sig, at der beplantes endnu større arealer, end der er fældet, og det endda med træer og buske, der kan skabe endnu mere diversitet for fugle og insekter, end der tidligere har været tale om.

Vi glæder os i øvrigt over BM Invests praksis med at bruge lokale håndværkere. Det varmer.

Skulle Ikast-Brande kommune have købt jorden for flere år siden?

Ja, selvfølgelig skulle de det. Med det formål at sikre vores bynære rideskole deres folde. Vi trøster os dog ved, at Brande Sportsrideklub har en rigtig fin og konstruktiv dialog med BM Invest. Der skal såmænd også nok findes en rigtig fin løsning for rideklubben.

Vi synes, at BM Invests forslag er et udmærket bud på Ikast-Brande kommunes strukturplan, der jo blot er et ideoplæg for denne del af Brande Syd. Det idylliske, der ligger i strukturplanen, er nok ikke realistisk at etablere.

I det videre arbejde bør man sikre sig, at der etableres et kraftigt læbælte, der kan skærme hedearealet fra det nye kvarter, så kigget fra heden forbliver så uspoleret som muligt.

Om vi Brandeborgere stadig, når projektet står færdigt, vil kunne nyde turene ud over Brandlund Hede?

Ubetinget JA. Vi vil stadig kunne gå og glæde os over det unikke stykke hedeareal, som Brandlund Hede udgør. Vi vil kunne glæde os over, at vi i Brande dermed har fået endnu flere borgere, og at vi i Brande har kunnet tilbyde nogle attraktive grunde og boliger, tæt på naturen.

Vi har fuld tiltro til, at myndighederne behandler sagen professionelt og fair, at politikerne er sig deres ansvar bevidst, og at lodsejere handler indenfor lovens rammer.

Når vi endelig har fået et forslag fra nogle initiativrige lokale folk, der vil bidrage til at udvikle Brande, skal vi så virkelig jagte og mistænkelig gøre deres projekt?

Vi kan alle have vores holdning og synspunkter, men med den nye udstykning er vi rigtig godt i gang med Brande Syd.

Kort og godt:

Brande City støtter innovation og iværksætteri, og med den viden, vi har fået omkring projektet, giver vi vores fulde opbakning.

Samtidig opfordrer vi til direkte dialog mellem alle parter. Vi er overbevist om, at dette kan skabe mere værdi og styrke projektet endnu mere, så alle parter vinder mest muligt.

Kommentarer

Det i"dylliske", der ligger i Strukturplanen, kendte investorerne udmærket til, da de købte marken.
Det, du kalder en sti, er faktisk en vej, og den hedder Nedergårdsvej.
Du anfører, at stien/ vejen blot skal gå nogle meter højere oppe på grunden. Har du så nogle ideer til, hvor den skal munde ud?

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022