Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune får en intern whistleblower-ordning

Ikast-Brande Kommune får nu en såkaldt whistleblower-ordning. Baggrunden er en folketingsbeslutning fra juni om, at alle offentlige myndigheder...

Det er denne ”korridor” vest for Risbjergvej, som Ikast-Brande Kommune og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nu har indgået en ny femårig lejeaftale om (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Aftale om skydebane forlænges i 5 år

Byrådet godkendte på sit seneste møde, at der indgås en ny lejekontrakt med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedrørende...

Idræt, leg og bevægelse i børnehaver og foreningsliv

Indsatsen ”Idræt, leg og bevægelse i børnehaven” skal styrke børns lige adgang til bevægelse, understøtte foreningslivet og styrke det lokale...

Ikast-Brande Kommune ønsker sig en borgerrådgiver

Hvis Ikast-Brande Kommunes ansøgning imødekommes, vil kommunen ansætte en borgerrådgiver i en 3-årig projektstilling med virkning fra 1. januar 2022...

Henrik Engedahl

Entreprenørafdelingens opgaver sendes i udbud

Et byrådsflertal udenom Socialdemokratiet vedtog på den lukkede del af mandagens byrådsmøde at udbyde alle de driftsopgaver, kommunen hidtil selv har...

1,8 millioner retur til kommunekassen

Som følge af en landsretsdom skal Ikast-Brande Spildevand A/S tilbagebetale knap 1,8 millioner kroner til Ikast-Brande Kommune i for meget betalt...

Enighed om budgettet

Samtlige fem partier og lister i byrådet har i dag indgået forlig om budgettet for de kommende fire år.  I en udtalelse kalder Dansk...

Midt i april hejste Ole Lauritzen (t.v.) og Kenneth Tvermose fra Ikast-Brande Kommunes entreprenørafdeling granitoverliggeren på plads, og i starten af maj kunne springvandet igen sættes i drift.

Springvand for 236.520 kr.

Prisen for at renovere springvandet på Torvet i Brande endte med at løbe op i 236.520 kr. Det oplyser Dorthe Overgaard Christensen fra Ikast-Brande...

Ingen lokal opbakning

I Gladsaxe Kommune, hvor European Energy har hovedsæde, står der på kommunens hjemmeside:  ”Der er ikke mulighed for placering af store...

Ib Lauritsen

Kommunen overtager opgaverne

Ikast-Brande Kommune har siden gårsdagens meddelelse om Lokalpleje Danmarks konkurs arbejdet på højtryk for at sikre hjælp til de borgere, som...

Lokalpleje Danmark erklæret konkurs

Buurtzorg-projekt for syge- og hjemmepleje i Ikast-Brande ramt af konkurs. Den socialøkonomiske virksomhed Lokalpleje Danmark ApS er den 31....

Kommunens økonomiske situation til debat

Når Ikast-Brande Kommunes Økonomi- og planudvalg (ØK) tirsdag genoptager det politiske arbejde, bliver det med et eneste punkt på dagsordenen:...

Artium

Borgerservice genåbner i Brande

Fra torsdag d. 16. september er det ikke længere nødvendigt at køre til rådhuset i Ikast for at få fornyet kørekort, pas m.v.. Fra denne dato kan...

Tilflytterarrangement aflyses

To dage før tilmeldingsfristens udløb har Ikast-Brande Kommune besluttet at aflyse det planlagte arrangement for tilflyttere på Klosterlund Museum...

Hallen, som Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg meddelte landzonetilladelse til i 2020, er markeret med rødt. Nu har Planklagenævnet efter en klage fra DN ændret tilladelsen til et afslag (kortudsnit: Ikast-Brande Kommune).

Tilladelse ændret til afslag

I marts 2020 besluttede Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg at imødekomme kloakmester Bruno Egebjergs ansøgning om en landzonetilladelse til...

Præstelundskolens pavilloner forsvinder

Netop i dag er det en uge siden, eleverne på Præstelundskolen fik sommerferie. Når de møder efter skole igen 9. august, bliver det som elever på...

Brandlundparken

Stigning i antallet af ledige pleje- og ældreboliger

En gang i kvartalet får Ikast-Brande Kommunes Sundheds- og omsorgsudvalg en orientering om udviklingen i antallet af ledige pleje- og ældreboliger....

Ingen kommentarer til Remondis-forlig

1. september sidste år overtog Meldgaard Miljø opgaven med at håndtere dagrenovationen fra de private husstande i Ikast-Brande Kommune. Forud herfor...

Elevatorerne på stationen skal repareres igen

”På grund af et større reparationsarbejde, vil liften være ude af drift”, står der på de skilte, som i sidste uge blev sat op på personliftene på...

Utidig indblanding

Det er trist at være borger i Ikast-Brande Kommune og være vidne til politikere i byrådet, som i sagen om neurofeedback, for det første tilsidesætter...

Det er ikke længe siden, Ikast-Brande Kommune senest foretog en udskiftning af de private affaldsbeholdere, men allerede næste år lurer en ny udskiftning af beholderne.

Udsigt til stigende renovationstakster

På Teknik- og Miljøudvalgets næste møde den 8. juni fremlægges forslag til takster for 2022, men allerede nu står det klart, at der er endnu en...

Brande Sogn er igen smittefrit

Op til Kristi Himmelfartsdag oplevede Ikast-Brande en voldsom stigning i antallet af konstaterede Covid-19-smittetilfælde, og kommunen var helt oppe...

Simon Skipper Vanggaard

Beslutning om afskaffelse af neurofeedback skaber dønninger

I april besluttede et flertal i Børne- og undervisningsudvalget udenom byrådets største parti, Venstre, at droppe brugen af neurofeedback til børn og...

Snyd med kontanthjælp udløste fængselsstraf

Ikast-Brande Kommunes kontrolgruppes indsats har gennem tiden sparet kommunekassen for millioner. Nu har gruppens arbejde også ført til en...

Entreprenørafdeling med millionoverskud

Ikast-Brande Kommunes entreprenørafdeling havde et rekordhøjt overskud i 2020. En del af årsagen er de positive effekter af Covid-19. Tilbage i...

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022