Politik

Næppe flere penge til hallerne

Hverken idrætshaller eller -foreninger har udsigt til højere kommunale tilskud på baggrund af de stigende energipriser. Som følge af de høje...

Fire påbud blev til et

Et tilsynsbesøg hos Brande Åcenter 8. april sidste år mundede ud i et påbud om, at såvel ledelse som personale skulle uddannes bedre i reglerne om...

Tilladelse til Blåhøj-møller skal genbehandles

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 2. september besluttet at ophæve Ikast-Brande Kommunes miljøtilladelse til opstilling af tre vindmøller øst for...

C og FL måtte - desværre - sætte hælene i ved budgetforhandlingerne!

De konservatives og Fælleslistens byrådsmedlemmer har i forlængelse af budgetforliget sendt følgende udtalelse: Hvorfor trak vi os fra...

Bruno Ostenfeld Jensen

Nye Borgerlige står bag budgettet

Af Bruno Ostenfeldt Jensen, byrådsmedlem for Nye Borgerlige. Vi er meget privilegeret, idet forligskredsen blev enige om at besparelsen blev...

Mindretallets budgetforslag

Tirsdag eftermiddag præsenterede De konservative og Fælleslisten deres alternativ til det budgetforlig, byrådets fire øvrige partier indgik mandag....

På Dalgasskolen kan man glæde sig over udsigten til at få udskiftet vinduerne, men først i 2024.

Det betyder budgetforliget konkret

Det budgetforlig, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige indgik mandag, indeholder besparelser på driften på ialt godt 40 mio...

Konservative og Fælleslisten sat udenfor døren

På et pressemøde i eftermiddag fremlægger De konservative og Fælleslisten et alternativ til det budgetforlig, byrådets øvrige partier indgik mandag...

Henrik Engedahl

Tilfredshed hos Venstre

- For Venstre er det glædeligt at vi har kunnet fastholde en ansvarlig og afbalanceret styring af kommunens økonomi i en situation, hvor der desværre...

Kasper Pauli Pedersen

Socialdemokratiet: Lange og hårde forhandlinger

- Socialdemokratiet er med i budget 2023. Det har været lange og hårde forhandlinger i forligskredsen, men der har hele tiden været en pragmatisk...

Simon Vanggaard

- Et tungt men nødvendigt ansvar

Dansk Folkeparti står bag budget 2023 i Ikast-Brande. Den økonomiske situation gør, at vi skal spare 40 millioner kroner på driften i 2023, lyder det...

Budgetforlig uden konservative og Fælleslisten

Et flertal på 16 af byrådets 23 medlemmer har indgået forlig om næste års budget. Budgettet indeholder besparelser på 40 mio. kr.  Mindre...

Ulla Wernberg-Møller

Historisk få klagesager

I 2021 klagede 40 borgere over Ikast-Brande Kommunes afgørelser indenfor servicelovens voksenområde. Antallet af klager var dermed det laveste i...

Ledigheden på historisk lavt niveau

Ledigheden i juni var den hidtil laveste, der er registreret i Ikast-Brande Kommunes 15-årige historie. Ledighedsprocenten, som udgøres af...

Afgørelse om Blåhøjs Skoles fremtid udskydes

Onsdag skulle Ikast-Brande Kommunes børne-, kultur- og fritidsudvalg tage stilling til Blåhøj Skoles fremtid, men udvalget valgte en anden løsning:...

Vejstatus i ny udstykning skal fastlægges

Når Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg onsdag mødes for første gang efter sommerferien, skal udvalget bl.a. tage stilling til,...

Blåhøj Skoles fremtid igen til debat

Når Ikast-Brande Kommunes Børne-, kultur- og fritidsudvalg onsdag mødes for første gang efter sommerferien, skal udvalget vælge mellem 3 fremtidige...

Flemming Storgaard

Budgettet skal forhandles på plads

Efter to måneders sommerferie trækker de 23 lokale byrådsmedlemmer igen i arbejdstøjet, når medlemmerne af Økonomi- og planudvalget tirsdag mødes for...

Ikast-Brandes borgmester, Ib Lauritsen (t.h.), og rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, underskriver samarbejdsaftalen i byrådssalen på rådhuset i Ikast.

Kommune og universitet indgår samarbejdsaftale

Ikast-Brande Kommune og Aarhus Universitet har for første gang indgået en formel samarbejdsaftale. Aftalen skal styrke indsatsen inden for...

Sag om nedknusningsanlæg genoptages

Umiddelbart før jul blåstemplede Planklagenævnet Ikast-Brande Kommunes afvisning af at give Midt & Vestjylland Ressourcepark tilladelse til at...

Ib Lauritsen

Ib Lauritsen indledte den planlagte række af uformelle kaffemøder i Brande Hallerne 23. august sidste år, men efter besøget i Nørre Snede blev rundturen sat på pause, fordi valget rykkede for tæt på. Nu genoptages rækken af månedlige kaffemøder, når borgmesteren 22. september kommer til Ejstrupholm Hallen.

Kaffemøder genoptages

Helt tilbage i starten af 2020 lancerede borgmester Ib Lauritsen planerne om en rundtur til kommunens byer, hvor borgerne i en times tid kunne møde...

Skurets fremtidige placering er vist med den røde firkant nederst i billedet – dets nuværende placering er skraveret med rødt (illustration: Ikast-Brande Kommune)

Flytning af skur kræver landzonetilladelse

Børnehaven Uhrskoven i Uhres ønske om at flytte et skur indenfor børnehavens grund har krævet en landzonetilladelse fra Ikast-Brande Kommune....

Penge tilbage fra lufthavnen?

Gennem det seneste årti har Ikast-Brande og de øvrige otte ejerkommuner år efter år måttet sende penge til den økonomisk nødlidende Midtjyllands...

Testmølle flyttes ikke til Sandfeld

Siemens Gamesas planer om at flytte en allerede nedtaget 7 MW testvindmølle fra Østerild til Sandfeld vest for Brande led endeligt skibbrud i...

Flertal for at arbejde videre med alternativ 1

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede på mandagens byrådsmøde, at der skal arbejdes videre med planerne...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022