Politik

Lokalplan godkendt med marginale ændringer

I sidste uge godkendte Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg den tilrettede udgave af den lokalplan, der skal muliggøre byggeriet af ca...

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune

Lokalplan for Filskovvej godkendt med mindre ændringer

Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt den lokalplan for et område på Filskovvej i Blåhøj, hvor Silstrup Montage ønsker at...

Kommunekassen på vej til at løbe tør

Når Ikast-Brande Kommunes Økonomi- og planudvalg på tirsdag mødes for første gang i 2022, er første punkt på dagsordenen en temadrøftelse om...

Udvalg anbefaler ny skolestruktur i Brande-området

Fælles ledelse og en fælles skolebestyrelse for Artium, Dalgasskolen og Blåhøj Skole. Sådan kommer virkeligheden til at se efter sommerferien, hvis...

Beslutningen om MES-søens fremtid udskydes

Som omtalt i Brande Bladet i flere omgange arbejdes der på fire forskellige modeller for etablering af en faunapassage i Skjern Å ved MES Sø, men...

Flemming Storgaard

Kommunalt krav om coronapas indført i to omgange

Indtil nu har kravet om, at kommunens ansatte skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, ikke medført problemer, oplyser kommunaldirektør Flemming...

Kirsten York Helms

Nytårstanker og nytårshilsen!

Med de konstruktive briller på i dette indlæg – og ikke med tanke på corona-benspænd og andet negativt - vil jeg som tidligere år dele udvalgte...

Henrik Kraglund

Et blik i bakspejlet – 4 år i politik

Af Henrik Kraglund, fhv. byrådsmedlem for Fælleslisten Er det overhovedet umagen værd at henslæbe 4 år (ad gangen) som byrådsmedlem? Dette...

Borgmester Ib Lauritsen (V) ses her sammen med HedeDanmarks adm. direktør, Torben Friis Lange (t.v.), i forbindelse med underskrivelsen af kontrakten med Ikast-Brande Kommune i fredags (foto: HedeDanmark).

HedeDanmark går på jagt efter flere kontrakter i det jyske

Pr. 1. april overtager HedeDanmark totalentreprisen på pleje og drift af Ikast-Brandes grønne arealer og veje. Ambitionen er, at Danmarks største...

Omtrent sådan vil den næsten 200 meter høje vindmølle opleves på knap 3 kilometers afstand fra Stendalsvejs udmunding i Nørregårdsvej (computervisualisering fra idéoplægget).

Borgermøde om Sandfeld-mølle afholdes i Remisen

Før jul godkendte et byrådsflertal det idéoplæg, der på sigt skal gøre det muligt for Uhre Wind og Siemens Gamesa at flytte en 197 meter høj 7 MW-...

Rune Lyager

Nytårshilsen

Med ønsket om samarbejde og sammenhængskraft i hele Ikast-Brande Kommune. Af Rune Lyager, byrådsmedlem for Fælleslisten Jeg vil i den...

Henrik Overgaard

Nytårshilsen

Af Henrik Overgaard, byrådsmedlem for Det konservative Folkeparti Kommunevalget har på en god måde fyldt rigtig meget for mig i 2021. Jeg...

Lars Lyhne

Kære læsere!

Endnu et år er gået. 2021 blev endnu et år i coronaens skygge, og desværre kan vi se frem til at starte 2022 i samme skygge med håbet om, at vi snart...

Lotte Stoltenborg

Godt nytår branditter!

Af Lotte Stoltenborg, byrådsmedlem for Fælleslisten 2022 står på spring, og med udsigt til endnu 4 år i politik vil jeg gerne benytte lejligheden...

Omtrent sådan vil den næsten 200 meter høje vindmølle opleves på knap 3 kilometers afstand fra Stendalsvejs udmunding i Nørregårdsvej (computervisualisering fra idéoplægget).

Spredt politisk modstand mod flytning af testmølle til Sandfeld

Helt som ventet var der flertal for at godkende det idéoplæg, der på sigt skal muliggøre flytningen af en 197 meter høj testvindmølle fra Østerild...

HedeDanmark overtager entreprenørafdelingens opgaver

Efter et længere forløb besluttede byrådet på den lukkede del af mandagens byrådsmøde, at det bliver HedeDanmark, der i fremtiden skal vedligeholde...

Ingen tilsynssag mod kommunen

Ankestyrelsen har ikke fundet anledning til at rejse en tilsynssag mod Ikast-Brande Kommune i forlængelse af kuldsejlet ældrepleje-forsøg. De to...

Flemming Storgaard

Nu kan kommunaldirektøren kræve corona-pas af de kommunalt ansatte

Et flertal i Økonomi-og planudvalget har bemyndiget kommunaldirektør Flemming Storgaard til at indføre krav om, at kommunens ansatte kan fremvise et...

Omtrent sådan vil den næsten 200 meter høje vindmølle opleves på knap 3 kilometers afstand fra Stendalsvejs udmunding i Nørregårdsvej (computervisualisering fra idéoplægget).

Politisk ja til flytning af testvindmølle fra Østerild til Sandfeld

Et flertal i Økonomi- og planudvalget godkendte tirsdag, at der kan arbejdes videre med planerne om at flytte en af Siemens Gamesas testvindmøller...

Lufthavnsdrift er (stadig) en dyr fornøjelse

Ikast-Brande Kommune har netop godkendt udbetalingen af endnu et sekscifret beløb til at understøtte den fortsatte drift af Midtjyllands Lufthavn i...

På Frihedevej var der ønske om at udstykke det nuværende bofællesskab i to mindre enheder, men nu har Planklagenævnet omstødt Ikast-Brande Kommunes landzonetilladelse til et afslag efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening (luftfoto: Ikast-Brande Kommune).

Landzonetilladelser underkendt

På baggrund af klager fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) har Planklagenævnet ændret to kommunale landzonetilladelser til afslag. Denne gang...

Ensilagepladsen, som Teknik- og miljøudvalget har givet ejeren af Nedergårdsvej 3 tilladelse til at placere tættere på skellet mod naboen, end reglerne egentlig tillader, er indtegnet med gult nederst på billedet. Den røde streg markerer starten/slutningen på den markvej, der løber langs beplantningsbæltet med ud-/indkørsel til Uhrevej (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Dispensation til etablering af ensilageplads på Nedergårdsvej

I slutningen af september afslog et enigt Teknik- og miljøudvalg at give miljøtilladelse til omfattende ændringer og en udvidelse af malkekvægbruget...

Kortet viser de tre foreslåede vejalternativer. Den indtegnede bebyggelse stammer fra strukturplanen for Brande Syd (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Varm kartoffel sendes videre

Teknik- og miljøudvalget overlader det til det kommende Udviklings- og erhvervsudvalg at træffe beslutning om, hvordan adgangen til den kommende...

Helle Mathiasen

Afgående udvalgsformand er skuffet, men afklaret

Op til valget i 2017 måtte hun i ca. 4 måneder aflevere formandsposten til sin tidligere listefælle hos Fælleslisten, Hanne Pedersen, men ellers har...

Ved de seneste 3 valg har Fælleslisten oplevet tilbagegang, en tilbagegang der for alvor tog fart, da lokallistens stifter, Preben Christensen, stoppede i lokalpolitik i 2017 efter en årrække som borgmester i Brande og derefter viceborgmester i Ikast-Brande Kommune. I 2001 opnåede Fælleslisten historiske 56,9 % af stemmerne ved det, der blev det sidste valg til byrådet i den daværende Brande Kommune.

Er der udsigt til en ende på tilbagegangen for Fælleslisten?

Af Mikael Lund Blødningen er standset – men det er tilbagegangen ikke. Nogenlunde sådan må konklusionen være hos Fælleslisten efter forrige uges...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2021