Sirenerne testes klokken 12

Traditionen tro er den første onsdag i maj dagen, hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet.

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj kl. 12.

Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab for at kunne advare borgere om, at der er fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi det er så indgroet i borgerne, hvad lyden betyder.

I dag bruges sirenerne typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. På landsplan er der opsat 1.078 sirener på master og tage på høje bygninger i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

I Brand & Redning MidtVest´s område var sirenerne senest aktiveret d. 9. marts 2020 i forbindelse med en større brand med giftig røg i Herning. Det er også muligt at hente app’en Mobilvarsling. Med Mobilvarsling kan du blive advaret direkte med en alarmlyd på din smartphone, når myndighederne advarer om større ulykker i dit område.

Hvad skal du gøre når du hører sirenen?

Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlægget. Herefter bør man afvente yderligere information hos DR og TV 2. Informationen er på dansk. Brand & Redning MidtVest opfordrer til, at borgere viderebringer informationerne til ikke-dansktalende kollegaer og naboer, eller andre som kan have behov for hjælp til at forstå sirenernes betydning.

Og så er der én vigtig ting, man ikke skal gøre – hverken onsdag middag, eller når sirenerne lyder for alvor:

Det er vigtigt, at man ikke ringer til alarmcentralen 1-1-2, til politiet eller til brandvæsnet for at høre, hvad der er sket, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Ring KUN 1-1-2, hvis der er akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi.

Under testen på onsdag vil der lyde tre signaler:

• Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder

• Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet

• Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen