Lukning af Kernehuset

Henrik Kraglund

Der er dårligt nok et øje tørt, når man har læst Henrik Engedahls (HE) indlæg på aoib.dk om lukning af Kernehuset, daginstitutionstilbuddet i Blåhøj.  Og om det ”benspænd”, som Fælleslisten har udsat ham for.

Blåhøj er et landsbysamfund, hvor der er knap 1.000 borgere i skoledistriktet.  Afstanden til Brande er 12-16 km. Blåhøj består af 3 enheder, nemlig Gl. Blåhøj, Blåhøj Kirkeby og Blåhøj Stationsby, hvor der er ca. 4 km  mellem de 3 samfund.

Kittet, som binder Blåhøj sammen, er selvfølgelig Blåhøj Skole, som er en ”lilleskole”. Skolen har i mange år praktiseret samlæsning for flere årgange for at spare på udgifterne. De pædagogiske resultater på Blåhøj Skole er intet mindre end fremragende – alle andre kommuneskoler vil virkelig kunne lære af Blåhøj Skole.

Daginstitutionen, Kernehuset, er ligeledes særdeles velfungerende. Antallet af børn er lavt – 16-18 børn – og drives måske nok på et ”sparebudget”, som HE kalder det. Ja, måske nok, men ved nedlæggelse af Kernehuset vil der altså kun kunne spares 69.000 kr., som det fremgik af byrådsbeslutningen om nedlæggelsen af Kernehuset. Det er vist billigt for at kunne få passet 18 børn i få meters afstand fra Blåhøj Skole. Så det kan godt være, at Kernehuset er fattigt, men det er hjertevarmt. Og snusfornuftigt – for det viser sig, at Kernehuset gennem årene har udvist rettidig omhu ved at tilpasse udgifterne til det faldende børnetal – faktisk så fornemt, at de næste 3 års forventede besparelser kan dækkes af ”pengene på kistebunden”! Den havde vi ikke set komme – og vi var heller ikke blevet informeret herom.

HE er tøsefornærmet over, at Fælleslisten vil genoptage ”sagen”. HE skriver, at: ”Forud for beslutningen gik en grundig behandling. 6 behandlinger i udvalg og byråd med 5+12 siders sagsfremstilling samt høringssvar fra 18 forskellige foreninger, udvalg og privatpersoner. Et borgermøde i Blåhøj med stor deltagelse, masser af mails og personlige henvendelser fra borgere og partimedlemmer i området og en række gruppemøder i byrådet”.

HE kunne have tilføjet: ”Forventningen var en besparelse på 714.000 kr., men p.g.a. diverse forhold, som forvaltningen ikke var opmærksom på, endte den estimerede besparelsen på 69.000 kr.” - penge, som Blåhøj vel kunne samle sammen på en lørdag formiddag ved en husstandsindsamling, hvis det skulle være!

Sagen er nemlig den, at for at spare 619.000 kr. ved at lukke Kernehuset, skal der anvendes 550.000 kr. til at drive den SFO-ordning, som i dag varetages af Kernehuset. Kernehuset må nemlig tage sig SFO-eleverne, fordi Kernehuset er omfattet af en såkaldt USFO-ordning (U for udvidet), som en lang række landsbyer i Danmark er omfattet af. Det er en fantastisk ordning og særdeles velfungerende.

Men der skal altså spares 69.000 kr. om året, har et byrådsflertal besluttet!

For at spare 69.000 kr./år kan disse scenarier tænkes realiseret:

·         Fødekæden til Blåhøj Skole bliver kappet ved Kernehusets lukning.

·         Småbørnsforældre vil fravælge Blåhøj som bosætningssted.

·         Blåhøj Skole mister elevgrundlag og vil da blive lukket uden yderligere forhandling, er det besluttet.

·         Indtægtsgrundlaget for Blåhøj Hallen udhules.

·         Huspriserne vil falde og antallet af tomme huse vil stige i tiden fremover.

Personlige omkostninger indgår ikke i beslutningsgrundlaget. Der er altså langt til Brande for at aflevere og hente børn i vuggestuen/børnehaven.

Vi udviser økonomisk ansvarlighed ved at spare 69.000 kr/år, mener HE. Og bevilger sikkert med den anden hånd mange flere penge til støtte af professionel sport?

Måske udviser vi økonomisk forsvarlighed, men samtidig udstiller vi vores enestående mangel på empati. Vi udviser som politikere en  skammelig herremandsmentalitet.Vi udstiller, at vi ikke bekymrer os om borgerne.

Har vi indbudt til reel dialog? Sådan oplever Blåhøj det ikke. Dialog vil være et skarpt og effektivt våben mod Blåhøjs sammenbrud.

Tanken om at lukke Kernehuset (og Blåhøj Skole!) blev undfanget først på året og båret igennem i løbet af nogle få måneder uden reel borgerinddragelse. Det er ikke godt nok.

Vi kan nå at lave beslutningen om – de eneste, der vil kunne tabe, er nogle politikere – de vil nemlig kunne tabe ansigt. Men det er selvfølgelig også alvorligt. 

Hvis beslutningen om at fastholde lukningen af Kernehuset fastholdes, har vi politikere rejst et monument over vores manglende empati, og vi har gjort grin med vores fælles grundholdning, som vi besluttede sidste år: ”Du finder løsninger sammen med os”.

Henrik Kraglund

Fælleslisten

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019