Lad os komme i gang

Ja, det er nok tvivlsomt, om Brande om få år bliver en by på størrelse med Odense, Århus eller København, når vi får et superhøjhus i byen. Men OK, en fjerdeplads over større byer i Danmark kan vel også gå an, hvis vi ser 50 år frem, og hvis vandstanden i havene er steget et par meter i Danmark til dén tid…..
I mellemtiden kan vi så arbejde på at få Brande gjort til en endnu mere fantastisk by at bo i og bo omkring. Vi har jo egentligt i forvejen næsten alt, hvad hjertet kan begære af sportsmuligheder, foreningsliv, natur, gode arbejdspladser og et ganske pænt udvalg af kultur. Hvad mangler vi så?
Svaret afhænger selvfølgelig af vores ambitionsniveau for Brande.
Men de sidste ugers nyheder i byen tyder på, at der er ret bred enighed om, at Brandes borgere har stor lyst til at omfavne og engagere sig i de foranstående muligheder for vækst, fornyelse og nytænkning. Så lad os i fællesskab komme i gang.
En ny Præstelundskole skal bygges - det er vist uden tvivl nu. Den skal laves ambitiøs, så der er plads til væsentligt flere af dagens behov, for i takt med flere tilflyttere kommer der flere børn. Og når Dalgasskolen så engang er klar til en gennemgribende renovering/nybygning, så kan den udbygges til at kunne tage ”vækstfase 2” af unge nye Branditter.
Brande har en fantastisk skolestruktur: en overbygningsskole, en bygrundskole, en landskole - alle kommunale. Endelig har vi en friskole med overbygning. Borgerne kan vælge lige den skoleform og størrelse, de ønsker.
Der skal af kommunen straks igangsættes et stort udvalg af nye udstykninger til parcelgrunde, rækkehuse og storparceller på flere forskellige placeringer i Brande og omegn, for at give et bredt udvalg.
Der vil blive brug for flere ejer- og lejelejligheder af forskellig størrelse og kvalitet. Både seniorboliger og ungdomsboliger og til alle derimellem.
Der skal tænkes i nye baner mht. midtbyen, som nok i højere grad bør fokuseres omkring Torvet. Derfor skal Torvet også gøres endnu mere spændende, så der kan etableres reel mulighed for aktiviteter hele året igennem. Den nye bydel ved Bestseller bliver fantastisk, og vil trække en masse besøgende til byen. Vi skal i midtbyen give disse folk et alternativ og supplement til, hvad de kan opleve i Bestsellerbyen.
Og der er mange flere ting som skal igangsættes…..overvejes…. og drøftes. Det er noget vi skal gøre både via fælles og individuelle initiativer - og så skal vi hjælpe hinanden med at få Brande gjort klar til en af de mest spændende perioder i byens historie.
Lad os komme i gang.
360° Brande
Preben Christensen, Kent Lykke, Axel Månsson, Jens Pedersen

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul