Kaper Pauli bliver ny udvalgsformand

Kasper Pauli Pedersen

En af de helt store vindere i Ikast-Brande Kommune - om ikke den største - ved konstitueringen efter sidste tirsdags kommunalvalg blev Socialdemokratiet, som udover viceborgmesterposten sikrede sig formandsposten i to af de fem politiske udvalg. 

Udvalgsstrukturen fik ved samme lejlighed en overhaling, som udover en omplacering af flere politikområder betyder, at samtlige udvalg med undtagelse af Økonomi- og planudvalget fremover består af fem medlemmer. Indtil nytår består såvel Teknik- og miljøudvalget som Sundheds- og omsorgsudvalget af syv medlemmer.

At Socialdemokratiets gruppeformand og spidskandidat, Kasper Pauli Pedersen, overtager posten som viceborgmester, blev allerede offentliggjort på valgaftenen, og nu har socialdemokraterne fået sat navne på deres øvrige udvalgsposter.

I Økonomi- og planudvalget får Kasper Pauli selskab af nyvalgte H.C. Jørgensen fra Engesvang, og den kommende viceborgmester bliver desuden formand for det nyetablerede udvalg for Klima, natur og bæredygtighed, der overtager en del af Teknik- og miljøudvalgets opgaver.

I udvalget for Udvikling og erhverv, der får Dansk Folkepartis Simon Vanggaard som formand, bliver H.C. Jørgensen næstformand.

Birthe Sørensen fortsætter som formand for Arbejdsmarkedsudvalget, som i fremtiden også får ansvaret for psykiatri- og handicapområdet.

Nyvalgte Mustafa Arslan, ligeledes fra Ikast, blive menigt medlem af udvalget, og en anden nyvalgt socialdemokrat, Søs Philipsen, der kommer med en baggrund som socialrådgiver, bliver menigt medlem af udvalget for Ældre, sundhed og omsorg.

Byrådets sjette og sidste socialdemokrat, Inge Dinis, bliver medlem af det nye Børne-, fritids- og kulturudvalg, som formentlig får de konservatives Annette Mosegård som formand. Hun skal desuden repræsentere sit parti i Ikast-Brande Spildevands bestyrelse. Her bliver hun i øvrigt genforenet med Frank Heidemann Sørensen, som forlader byrådet ved årsskiftet, men som for nylig blev valgt til spildevandsselskabets bestyrelse som den ene af to forbrugerrepræsentanter.

- Jeg er rigtig glad for vores konstituering, og selvfølgelig får jeg et helt overordnet ansvar på alle områder som Socialdemokratiets gruppeformand og viceborgmester. Den opgave vil jeg forvalte med ydmyghed og åbenhed - jeg har en rigtig stærk gruppe og er ikke i tvivl om, at vi sammen vil og kan bidrage positivt til hele Ikast-Brande kommunes udvikling, lyder det i en udtalelse fra Kasper Pauli Pedersen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2021