Hal-sagens kerneproblem

Peder Gasbjerg

Manglende styring af den extraordinære generalforsamling i BrandeHaIIen gav en noget uskøn afvikling af mødet. Det stillede mistillidsvotum gav sig udtryk i fremstilling af 5 punkter, som klart viste manglende samarbejde i bestyrelsen, og især fra formandens side. De 5 punkter var især belastende for formanden, som dog af dirigenten ikke rigtig fik mulighed for at kommentere de 5 punkter systematisk. Derfor blev det efterfølgende en noget ”spredt fægtning”, som dog belastede formanden en del.

Men særligt et punkt gjorde indtryk. Formanden havde for nylig udfærdiget et fortroligt dokument til bestyrelsen. Heri fremgik det indirekte, at hvis Brande Fitness ikke makkede ret, ville han have foreningen Brande Fitness ud af hallen med en såkaldt 4-trinsraket. Der skulle så herefter drives fitness-aktiviteter med andre aktører på kommercielle vilkår. Formanden havde med dette dokument klart overskredet sit mandat ift. hal-vedtægterne. Med denne mandatoverskridelse alene fældede formanden sig selv. At de 3 andre bestyrelsesmedlemmer trak sig sammen med formanden og ikke ville genopstille, kan man måske undre sig over.

Nu er det sådan, at foreningen Brande Fitness med BrandeHallerne har en uopsigelig lejekontrakt og en huslejeaftale, der reguleres hvert år. Aftalen skyldes, at Brande Fitness ”forærede” 3.2 mill. til BrandeHallerne, således at fitness-bygningen kunne realiseres. Herudover er der altså indgået en huslejeaftale, som egentlig er ganske gunstig for BrandeHallerne.

KERNE-problemet er, at den nu tidligere formand for BrandeHallerne, og MÅSKE andre, føler/følte, at foreningen Brande Fitness har en for god økonomi, som man gerne vil have fingre i. Hvis foreningen Brande Fitness har en sund økonomi, ja så skyldes det ikke mindst formanden og de godt 70 frivillige i fitness-centret. At alle foreninger skal bidrage til BrandeHallerne er klart, men at foreningen Brande Fitness, som yder et væsentlig bidrag, blandt nogle bliver "mobbet", virker ganske urimeligt. At Brande Fitness nu også af Karl Kristensen skal udråbes til at være skyld i, at BrandeHallerne ikke kan udvilkle sig, er en absurditet. Iflg. BrandeHaIIens vedtægter er formålet at stille faciliteter til rådighed for byens foreninger.

Vil man udvikle BrandeHallerne, så må bestyrelse og ledelse fremkomme med innovation og visioner til debat, så er jeg også sikker på, at byens borgere og foreninger nok skal bakke op. Visioner har vi ikke set meget af med den tidligere formand i stolen, i stedet har man valgt at se sig ”gal” på foreningen Brande Fitness. Men det er mit håb og ønske, at der med den nye bestyrelse kommer innovation og visioner for Brande-Hallerne.

Peder Gasbjerg
Sandfeldvej 55
Brande

Kommentarer

Virkelig godt skrevet, præcist hovedet på sømmet.

Så kan det vist ikke skrives mere præcist!
Hvorfor er det, at vi i Brande, ikke kan fokusere på at stå sammen imod udfordringer, dem har vi nok af i forvejen. Vi behøver ikke at undergrave byen indefra.
Alle byens foreninger bør føle sig repræsenteret i Hallens bestyrelse og mon ikke de gør det nu?

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul