Enighed om at samle Brande

Af Villy Guldbrand Jensen

- Vi har følt et pres fra det nye byråd om at samle os i Brande og skabe et samlet talerør, og vi har sammen med Brande Borgerforening fundet en model, ind-ledte formanden for Brande Handelsstandsforening, Hans Ulbrichsen, foreningens generalforsamling tirsdag aften.
En af hurdlerne har været de to foreningers formue, hvor Brande Handelsstandsforening med sine 800.000 kroner er den rige tante og Brande Borgerforening har mere beskedne midler i kassen.
- Men det har vi fundet en løsning på nu, fortsatte formanden, der på en med-bragt blok tegnede de to foreningers tanker omkring et samlet Brande – som alle var enige om ikke skulle hedde Vores Brande, men noget helt andet.
Vi laver en femstrenget organisationsplan med en bestyrelse i toppen med repræsentanter fra alle un-dergrupper.
Blandt undergrupperne bliver der f.eks. en gruppe der skal tage sig af detailhandlen i Brande.
Gruppen 360 grader bliver også placeret i organisationsplanen, ligesom vi for-venter at der bliver en gruppe for virksomheder, foreninger i Brande med me-re.
Brande Handelsstandsforening og Brande Borgerforening skyder hver 100.000 kroner ind i den nye for-ening, og de sidste 700.000 kroner tager Brande Handelsstandsforening med ind i gruppen for detailhandlende til brug for aktiviteter med mere.
Gruppen 360 grader bliver talerør overfor Ikast-Brande byråd.
Dermed opnår vi det som politikkerne efterspørger – et samlet talerør for Brande, fortalte formanden Hans Ulbrichsen til de 35 fremmødte på foreningens generalforsamling.
Bestyrelsen forslag til ny struktur blev mødt med positive tilkendegivelser.
Sigurd Kristensen fra Brande Hallerne talte nok på de fleste vegne da han sagde: Det er helt fantastisk at man nu begynder at arbejde sammen og at vi nu også begynder at stå sammen i Brande.
Udover arbejdet med at færdiggøre planerne om en sammenlægning kastede formanden også en opgave ud til forsamlingen: Hvad skal barnet hedde?
Kom med jeres forslag til navnet på den nye sammenslutning og send det til os, lød opfordringen fra Hans Ulbrichsen!
Læs mere fra generalforsamlingen i Brande Handelsstandsforening i Brande Bladet i næste uge, hvor blandt andet Bestseller Village kom til at fylde meget

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 22 mar.

  Fælleslæsning

  Sted: Brande Bibliotek, Centerparken 2, Brande
 • 22 mar.

  Åbningsfest Blåhøj Vaskehal

  Sted: Blåhøj Vaskehal, Buelundvej 2, Blåhøj
  Arrangør: Blåhøj El (Se annoncen i Brande Bladet)

 • 22 mar.

  Idræt For Sjov

  Sted: Brande Hallerne
  Arrangør: Foreningerne i Brande Hallerne

 • 25 mar.

  Generalforsamling

  Sted: Sdr. Ommevej 50B, Brande
  Arrangør: Lystersminde Puljeordning

 • 25 mar.

  Generalforsamling

  Sted: Foredragssalen, Brande Højskole, Herningvej 14, Brande
  Arrangør: Brande Højskole

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen