En kortere skoledag?

Ib Lauritsen

Sagen om dispensation til at afkorte skoledagens længde, og i stedet styrke undervisningen på anden vis har givet anledning til nogen debat. Både i børne- og undervisningsudvalget og i byrådet, men også i Venstres gruppe har vi naturligvis taget diskussionen.

I første omgang søgte 10 skoler om dispensationer for samtlige klasser fra 4. til 9. årgang, i alt ca. 116 skoleklasser, hvilket vi fra Venstres side ikke var indstillet på at i mødekomme. I stedet besluttede byrådet, at der alene i særlige tilfælde kunne gives dispensation. Nogle skoler har så søgt igen, hvorefter børne- og undervisningsudvalget på det seneste møde er nået til enighed om at imødekomme ansøgningen for i alt 5 klasser, selv om opgaven med at prioritere var svær.

Når disse dispensationer føres ud i livet, vil det betyde at de pågældende klasser får nedsat deres ugentlige skoletid og dermed må undvære 2 timers understøttende undervisning, og at undervisningen i den resterende tid i stedet styrkes med i alt to personale-timer.

I Venstre ønsker vi som udgangspunkt at der skal arbejdes helhjertet for et indhold i skolen, så alle elever får glæde og udbytte af hele skoledagens længde, inklusive den understøttende undervisning.

Vi er derfor tilfredse med, at ikke alle klasser pr. automatik får to timer mindre. På den anden side kan der være særlige tilfælde, hvor det giver god mening at dispensere til at forkorte dagen i en periode. Skolerne, der gør brug af muligheden for dispensation, påtager sig samtidig nu en formidlingsopgave, da alle forældre til de berørte elever har krav på at være fuldt ud informerede om ændringen.

På vegne af Venstres byrådsgruppe
Ib Lauritsen, gruppeformand og borgmesterkandidat

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

Annoncer

Bannerannonce for Brande Boligsalg

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul