Brande Fjernvarmes slutreplik

Af Henrik Kraglund, formand for Brande Fjernvarme

I denne uges udgave af Brande Bladet redegør borgmester Carsten Kissmeyer (CK) for kommunens betænkelighed ved at stille en kommunal garanti for et lån på ca. 80 mio. kr. i Kommune Kredit til Brande Fjernvarme (BF). Den kommunale garanti overfor BF ville herefter udgøre ca. 3.000 kr. pr. indbygger i kommunen, udtaler CK.

Jeg har nævnt for CK, at Horsens Kommune i disse år investerer ca. 10.000 kr. pr borger (ca. 870 mio. kr.) i udbygning af fjernvarmen. Nævner jeg igen – bare for perspektivets skyld!

AMBA

Jeg har også nævnt for CK, at BF er et forbrugerejet selskab (et AMBA, som i øvrigt også KMC er det), og just derfor hæfter forbrugerne for værkets gæld. Og ikke kommunen. Kommunens risiko er derfor praktisk taget ikke-eksisterende. Derfor burde CK på energi-konferencen havde gjort ejerstrukturen klar. Men så havde der jo ikke været en lokal ”case”!

BF havde ikke forudset det pludselige og politisk håbløse lovforslag vedr. ændring af afgiftsystemet. Og så alligevel. I det projektforslag vedr. udbygning af fjernvarmenettet, som byrådet godkendte den 17.5. 2016 havde BF nemlig medtaget en ”Plan B”. Den-ne plan går BF nu i gang med at realisere. Mere herom sidenhen.

Tilslutningspligt

BF har ikke noget udtalt ønske om at kommende forbrugere skal pålægges tilslutningspligt. Men da kommunen tilsyneladende gerne ser tilslutningspligt pålagt kommende forbrugere, vil BF overveje at lade politikerne afgøre spørgsmålet. Det kan snart blive aktuelt, idet BF i løbet af temmelig kort tid vil kunne aflevere et projektforslag til byrådet omhandlende tilslutning af de resterende boliger i Brande.

Etapevis udbygning

BF har over det seneste år holdt flere møder med kommunen, hvor værkets store investeringsomfang har været nævnt. BF er ikke på noget tidspunkt blevet spurgt, om investeringen måske kunne opdeles i flere portioner. For selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og det gør vi så.

Hvile-i-sig-selv-princippet

Fjernvarmeværker må ikke give overskud, siger lovgivningen. Hvis der er indbetalt for meget af forbrugerne, skal pengene straks tilbagebetales til forbrugerne. Denne ”lov” overholder BF til punkt og prikke. Vi sænker derfor igen varmeprisen for den kommende sæson. Og så lader vi andre mere kreative værker om at pelse fjernvarmeforbrugerne på så gennemskuelig vis, at kun politikerne er ude af stand til at se urimeligheden i den forskelsbehandling, som fjernvarmeforbrugere bliver udsat for.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce for Brande Bogen

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul