Affaldsbeholdere sendes i udbud

På sit sidste møde i 2016 godkendte Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg en komplet udskiftning af de kommunale affaldsbeholdere, og opgaven er nu klar til at blive sendt i udbud.

Baggrunden for beslutningen var en undersøgelse, som viste, at der var fejl på hovedparten af skraldespandene, og at teknisk område brugte uforholdsmæssigt meget tid på løbende udskiftning af ødelagte beholdere.

For at sikre en ny affaldsbeholder med en tilstrækkelig god kvalitet og funktionalitet har man fra kommunens side valgt en udbudsform, der ikke kun lægger vægt på prisen men derimod ”bedste forhold mellem kvalitet og pris”, hvor prisen vægter 50 % og funktionalitet og kvalitet hver 25 %.

For at sikre en øget konkurrence på beholderleverancen er det endvidere besluttet at dele opgaven i to; således gennemføres der et udbud på beholderindkøb og et andet på montering, udkørsel, registrering og hjemtagning af de gamle beholdere.

Teknisk område forventer at kunne sælge de bedste af de brugte beholdere til andre kommuner, i alt cirka 1300 stk., som kun har været i brug inden for de seneste par år. De resterende beholdere planlægges afsat til genanvendelse ved en plastproducent.

Selve udskiftningen, som forventes gennemført i løbet af november, kommer til at koste i omegnen af 5 millioner kroner, en omkostning der finansieres af en forventet tilbagebetaling fra det fælleskommunale affaldsselskab AFLD.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul