Vi skal have flere i arbejde

Af den konservative byrådsgruppe i Ikast-Brande (Annette Mosegaard, Kirsten York Helms og Heinrich Rune)

Antallet af borgere på overførselsindkomster i Ikast-Brande Kommune har gennem en årrække ligget mellem 4000 og 4500. Det er alt for højt. Ikke mindst når vi i dag har omkring 22000 arbejdspladser i kommunen (ca. 18000 private og ca. 4000 offentlige). 

Dette betyder, at den andel af borgere, der er uden for arbejdsmarkedet sat i forhold til antallet af arbejdspladser, er omkring 18%! Med andre ord. Vi har arbejdspladserne - vores virksomheder præsterer. Desværre betyder det ikke, at flere kommer i job. Vi har desværre ikke det optimale match imellem de job, vi har i kommunen og de kompetencer, der er hos vores ledige. 

For de Konservative i Ikast-Brande er dette tal ikke acceptabelt. Vi kan som det rige samfund, vi er, ikke tillade os, at så mange borgere er på forskellige former for overførselsindkomst.  

Derfor ser de Konservative i Ikast-Brande det som en af vores største opgaver at få flere af de ledige borgere i en eller anden form for arbejde. Dette betyder IKKE, at vi forventer, at alle ledige borgere kan arbejde fuldtids. Slet ikke! Der er selvfølgelig mange individuelle hensyn, der skal tages. 

Men det betyder heller ikke, at de fleste af vore ledige medborgere ikke kan udføre en eller anden form for arbejde.  

Det er vores grundholdning og tro, at langt de fleste borgere gerne vil yde en indsats og blive en del af det sociale fællesskab, som et arbejde giver. Det har en stor indflydelse på vores helbred og på vores selvværd, at vi i det daglige er sammen med andre mennesker. At vi er sociale, får anerkendelse og bliver inspireret.   

Vi vil arbejde for en individuel tilgang, hvor den enkelte borgers udfordringer bliver anerkendt, og vi vil arbejde for at borgerne konkret bliver taget med i arbejdet med at finde beskæftigelse til den enkelte. Derfor skal samarbejdet mellem kommune, borgere, virksomheder og frivillige, der vil påtage sig at finde arbejde til borgerne, udbygges. Dialogen mellem kommunen og borgerne, skal være på borgernes præmisser. Med samarbejde når vi langt! 

Vi er overbeviste om, at der er utroligt mange ressourcer i de borgere, der i dag er ledige, og opgaven er - sammen med borgerne - at få frigjort disse ressourcer til gavn for borgerne. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022