Udviklingen af Brande

Vi er heldige her i Brande, eller også er vi dygtige? Vi har fået valgt et nyt byråd, og i gamle Brande kommune har vi fået valgt 7 personer, som nu skal varetage byens udvikling de næste fire år. Først vil jeg ønske alle valgte byrådsmedlemmer tillykke med valget. Vi i er så heldige her i Brande, at vore valgte medlemmer spænder over alle de partier og lister der er repræsenteret i det nuværende byråd, og jeg ser det som et stort plus, at det er sådan, men som politiker skal I også udnytte den unikke mulighed. I er selvfølgelig valgt for hele kommunen, men i Brande vil der i de næste fire år være fokus på en ny skole og der vil også være planlægning af nye bolig- og parcelhusområder, som der vil blive behov for. Det bliver fire spændende og forhåbentlig gode år for jer.

Lad mig tage skolen som det første, der skal planlægges. Hvor skal den placeres? Jeg går ud fra, at det bliver en ny skole, der skal bygges. Her er det, vi skal være fremsynet og ikke være bange for at melde ud, at vi inden for en overskuelig årrække har stor mulighed for at blive flere borgere; her tænker jeg på Bestsellers store planer i Brande, og som jeg kan se, vil det give flere tusinde nye arbejdspladser. Derfor ser jeg kun en mulighed for at opføre en fremtidssikret skole, og det er på arealet syd for Enkehøj. Der er plads, og der er en sund underbund, så det kræver ikke piloteringer, som det vil gøre visse andre steder.

Den anden store opgave, I som byråd skal tage stilling til, inden denne valgperiode udløber, er placeringen af nye bolig- og parcelhusområder. Brande er jo skabt som den nu er, der er områder, hvor der kun kan være grønne områder, og det giver jo også nogle fantastiske muligheder, hvis de bliver udnyttet.

Jeg har gået og fantaseret om forslag til et kommende område med nogle virkelig attraktive byggegrunde. Først vil jeg lige komme med nogle kommentarer til den sydlige ringvej fra Brandlundvej til Hyvildvej og måske videre til rundkørslen ved Vejlevej. Da omfartsvejen i sin tid var besluttet at skulle gå nord om Brande, blev der lavet en meget stor undersøgelse om, hvordan trafikken i og omkring Brande ville bevæge sig, når omfartsvejen kom. Ved undersøgelsen viste det sig, at vejen fra Brandlundvej til Hyvildvej ikke ville tage ret meget trafik og en lidt større effekt men ikke særlig meget, hvis den blev ført igennem til rundkørslen på Vejlevej. Undersøgelsen fra dengang må jo ligge på rådhuset.

Men for at gå endnu længere tilbage i tiden, foreslog Vejle Amt i samarbejde med Brande Sogneråd i 1943, at der skulle laves en ringvej uden om byen. Det var på det tidspunkt meget fremsynet at være. Vejen skulle gå syd om byen og netop på strækningen Hyvildvej til Brandlundvej, hvor vejen igen er foreslået. Det blev aldrig til noget, så vi må nok sige, at det tog mange år, før Brande fik sin omfartsvej, og så kom den til at gå nord om byen, hvilket også var den bedste løsning.

Nu til mit forslag om attraktive byggegrunde; vejen fra Brandlundvej til Hyvildvej skal slet ikke laves, det vil blive en af landets dyreste vejstrækninger, hvis man ser på trafikbelastningen. I stedet skal der etableres en stor sø på 5-10 hektar. Vandet er der jo i rigelig mængde, for det pibler ud af Brandlund bakke året rundt, så der er ingen fare for, at søen bliver tørlagt. Samtidig skal der være et afløb fra søen, som fører det overskydende vand til Brande Å. Det vil efter min formening betyde, at vandtrykket aftager fra stadion og Lars Nielsensvej. Andre byer har lavet lignende søer i udstykningsområder. Vi skal jo huske på, at der kommer mange nye arbejdspladser i Brande, når Bestsellers byggeplaner bliver en realitet, og vi skal være parat til at modtage nye borgere med nogle rekreative byggegrunde.

Med en sø af denne størrelse er det overflødigt at komme med forslag til placering af byggegrunde. De står jo beskrevet i ”Struktur & Helhedsplan for Brande Syd”. Men jeg kan da ikke undlade at nævne de placeringer, der ligger ved den Gyldne Middelvej og de grunde, der er foreslået ved Hyvildvej; de vil få en fantastisk placering i forhold til søen.

Det haster med byggemodning af mange og varierede grunde, ellers forspilder vi vore muligheder i Brande.

Karl Kristensen
Landlyst 14

Kommentarer

Spændende ideer Karl, til videre bearbejdning, men det haster.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 24 jan.

  Bankospil

  Sted: Fasterholt Forsamlingshus
  Arrangør: Fasterholt Borgerforening og Fasterholt Forsamlingshus

 • 25 jan.

  Fredagscafé - "Da Ansgar ramte Brande"

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Aktivitetsudvalget og Menighedsrådet

 • 25 jan.

  Fælleslæsning

  Sted: Brande Bibliotek, Centerparken 2, Brande
  Arrangør: Brande Bibliotek

 • 25 jan.

  Åbent hus - Se maskinparken

  Sted: Østerbro 7, Kibæk
  Arrangør: Kibæk Maskinstation

 • 25 jan.

  Idræt For Sjov

  Sted: Brande Hallerne
  Arrangør: Foreningerne i Brande Hallerne

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen