Svar til Henrik Kraglund

Carsten Kissmeyer

Borgmester Carsten Kissmeyer svarer på formand for Brande Fjernvarme, Henrik Kraglunds indlæg i Brande Bladet uge 20 vedr. manglende udnyttelse af overskudsvarmen fra KMC:

Jeg udtrykte på den omtalte konference, at brug at spildvarme er en oplagt mulighed og særdeles fornuftig mulighed. Energiafgifterne i Danmark har dog negativ effekt på mulighederne for at lave økonomisk gode investeringer i overskudsvarme. Projektet i Brande fik noget af mavepuster, da et forslag til afgifter indikerede et niveau for afgifter på spildvarme, der bruges i husholdningerne, pr. enhed skulle vokse fra ca. 12 kr. til noget i retning af 70-80 kr. Det fik Brande Fjernvarme til stoppe projektet.

For så vidt angår det konkrete projekt i Brande, så er situationen den, at det er en meget stor investering. Investeringen kan kun finansieres, hvis der stilles en kommunegaranti. Brande Fjernvarme har i forvejen relativt store garantier stillet af kommunen. Hvis investeringen var blevet gennem-ført, ville kommunens garantier til Brande Fjernvarme være ca. 10 gange større pr. tilsluttet enhed end de gennemsnitlige garantier, kommunen i øvrigt har stillet til fjernvarmeværker - mere end 100.000 kr. pr. tilsluttet enhed i Brande. Garantierne stilles jo reelt af borgerne - garantierne alene til Brande Fjernvarme ville udgøre ca. 3000 kr. pr. borger i Ikast-Brande Kommune.

Byrådet har selvfølgelig øje på om garantierne, der stilles, er usikre - byrådet skal jo beskytte borgernes penge. Konkret havde projektet i Brande flere usikkerhedsmomenter, som jeg nævnte på den omtalte konference. Hvis man skal finansiere projekter, der som fjernvarme har en meget lang horisont, er usikkerhederne selvfølgelig vigtige at analysere. Mit budskab på konferencen var, at Danmark er nødt til at skabe sikkerhed for investeringerne i energiforsyningen - det konkrete forslag til ændring af afgiftsniveauet er jo et godt eksempel på, at usikkerhederne bestemt er til stede.

Et andet element i usikkerhederne ved Brande Fjernvarme er, at forbrugerne ikke er bundet til fjernvarmen - det vil sige, at forbrugerne kan forlade selskabet, hvis priserne stiger. Hvis det går skidt, vil man have en selvforstærkende effekt, og kommunens garanti vil blive aktiveret. Tilslutningspligt er meget almindelig i fjernvarmeselskaber - så er man fælles om gevinsterne, men også om risikoen.

Byrådet har ikke forholdt sig til garantien, da Brande Fjernvarme har trukket sin ansøgning om yderligere garanti. Hvis den ikke var blevet trukket, ville min indstilling til byrådet sandsynligvis have været, at vi skulle stille garantien, mod at forbrugerne blev bundet til selskabet, så de var med til både at nyde evt. gevinster og bære risikoen.

Jeg er faktisk meget varm på ideen med at genbruge spildvarme, men det skal ske på et så sikkert grundlag som muligt - og det grundlag kan Danmark sikre, hvis vi vil. Aktuelt er energiafgifter ikke energipolitik, men finansieringskilde til velfærdssamfundets ydelser ca. 50 mia. om året - eller knap 10.000 kr. indbygger - spædbarn som olding.

Med venlig hilsen
Carsten Kissmeyer,
borgmester

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

Annoncer

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul