Mere demokrati – mindre social kontrol

Ismail Yalcin

Af Ismail Yalcin, byrådsmedlem (løsgænger) og medlem af REM

I lørdags var jeg til repræsentantskabsmøde med REM, Rådet for Etniske Minoriteter. Mødet blev afholdt i Ålborg og jeg deltog som Ikast-Brande Kommunes repræsentant. Temaet var den lave valgdeltagelse blandt de etniske minoriteter samt den stadig stigende negative social kontrol.

Vores udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg indledte mødet med et oplæg, hvor hun fortalte om hendes syn på udviklingen på integrationsområdet og værdien og betydningen af ytringsfriheden. Samtidig kunne hun også fortælle, at langt en større del af flygtningene vurderes at være jobparate i dag. Det er en god nyhed, idet vejen til en god integration oftest går via arbejdsmarkedet.

Efter ministerens oplæg fik vi mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere generelt. Jeg bad om ordet og erklærede mig enig i ministerens udmeldinger og fortalte, at det er rimeligt, at der stilles krav fra dag et. Samtidig bad jeg ministeren om ikke at bruge alt for meget medietid på enkeltpersoner, der oftest dukker op, når der er kommunalvalg og forsøger at sabotere valget for en større gruppe af mennesker.

Usundt demokrati

Taget i betragtning af at det er en forudsætning for et sundt demokrati, at vi har en bred valgdeltagelse i Danmark, så står vi desværre i en situation, at ikke alle grupper deltager lige aktivt til valgene. Dermed kan vi risikere at få et usundt demokrati.
Uligheden i valgdeltagelsen til kommunalvalget 2013 voksede endnu mere. Det er dokumenteret, at unge mellem 19-29 år, nydanskerne, grundskoleuddannede, lavest lønnede samt ressourcesvage borgere uden for arbejdsmarkedet afgav i mindre omfang deres stemme til kommunalvalget 2013. Omvendt var der en langt højere valgdeltagelse for etniske danskere generelt, højt uddannede, højtlønnede og ældre (50-79 år). Billedet er nogenlunde det samme for Ikast-Brande Kommune.

Et kryds for demokratiet

Professor Kasper Møller Hansen, der stod for et glimrende oplæg om valgdeltagelse mener, at flerhed og pluralisme er vigtige. En god blanding af lyshårede og mørkhårede, unge og ældre samt byrådskandidater fra forskellige dele af samfundet kan påvirke valgdeltagelsen. Vi må få folk til at forstå, at det at sætte deres kryds er et kryds for demokratiet og ikke bare et kryds på personen, de stemmer på. Ifølge professoren er valgdeltagelsen en arv, der går videre. Det man får med hjemmefra er meget vigtig. En anden kæmpe udfordring er, at efterkommere stemte mindre end indvandrerne til KV2013. Sagt på en anden måde, så stemte dem, som er født og opvokset i Danmark mindre i forhold til deres forældre. Det er tankevækkende.

Et andet demokratisk problem, som blev påpeget, var at forståelsen af kommunalpolitik ikke kun er et problem for nydanskere, men også for almindelige etniske danskere. Men dermed ikke sagt, at man behøver at være eksperter for at stemme. Der er jo ingen, der sætter sig ned og læser partiernes politik alligevel.

Den negative social kontrol – ingen dansk kæreste!

Den anden halvdel af dagen drøftede vi, hvordan vi kan bekæmpe den stadig stigende negative social kontrol blandt etniske minoriteter. Vi lavede workshops efter en tyrkisk pige holdte et oplæg om hendes egne oplevelser. Det var meget rørende at høre hende at fortælle, hvilke uheldige konsekvenser, det har fået, da hun stod frem og fortalte, at hun var forelsket i en dansk fyr fra gymnasiet. Myndighederne er desværre heller ikke helt rustet til sådanne situationer. Ifølge en undersøgelse føler hver femte ung i udsatte boligområder en form for social kontrol. Den tyrkiske piges historie er endt lykkeligt for hende, idet hun efter en længere tids kamp endte med at blive gift med sin danske kæreste og fået 2 børn med ham. Min korte konklusion fra den del af mødet er uanset hvad, så skal der være en dialog, gerne en god dialog mellem de unge og deres forældre.

Min rolle

Som jeg nævnte i et af mine tidligere indlæg, så består byrådsarbejdet for mit vedkommende oftere uden for kommunen end i kommunen. Som led i mine pladser i de forskellige udvalg og råd, deltager jeg til utallige eksterne møder, konferencer og seminarer, hvilket giver mig rigtig gode værktøjer, viden og erfaring til at jeg kan bedre til at forstå hele sammenhængen og blive en bedre kommunalpolitiker.

I forhold til udfordringerne med de etniske minoriteters lave valgdeltagelse samt bekæmpelse af den negative sociale kontrol tager jeg nu kontakt til vores lokale foreninger for at se, om vi i fællesskab kan få mere fokus på det.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul