Mange spørgsmål om Sandfeld-mølle

Omtrent sådan vil den næsten 200 meter høje vindmølle opleves på knap 3 kilometers afstand fra Stendalsvejs udmunding i Nørregårdsvej (computervisualisering fra idéoplægget).

Onsdagens borgermøde i RemisenBrande og opstilling af en 197 meter høj havvindmølle i Sandfeld vest for Uhre tæt på kommunegrænsen mod Herning udløste langt flere spørgsmål end svar.

Spørgsmål var der mange af, da Ikast-Brande Kommune onsdag aften havde inviteret til borgermøde i Remisen.

Omdrejningspunktet for borgermødet var planerne om at flytte en næsten 200 meter høj testvindmølle fra Østerild til Sandfeld vest for Uhre.

Omkring 80 havde taget imod invitationen; primært omkringboende, men også byrådet var pænt repræsenteret.

Ordstyrer var den nyudnævnte formand for Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget, viceborgmester Kasper Pauli Pedersen (A), som bød velkommen og startede med at slå fast, at man fra Ikast-Brande Kommunes side ønsker at bakke op om de statslige interesser og de nationale klimamål, der er formuleret i DK2020-planen, hvor målet er at opnå klimaneutralitet i 2050.

Gruppekoordinator Lillian Ebbesen fra Ikast-Brande Kommune orienterede derefter om planprocessen og de formalia, der skal være overholdt, dernæst var det Uhre Winds forretningsfører, Per Bjerke Hansens tur, og efterfølgende gav  han ordet videre til Mio Schrøder fra Plan+.

Læs meget mere om borgermødet i Brande Bladet tirsdag.

Kommentarer

Der er meget specifikke krav til en OFFSHORE mølle - som den UHRE windpower vil sætte op på heden, kravene er meget anderledes end en landmølle da de larmer i langt størrer grad ( de er ikke udviklet til landdrift ) har man taget stilling til det i den planlagte risiko vurdering ? Som iøvrigt foretages af "eksperter" der er bestilt ( og betalt ) af projektejeren? 
i andre lovmæssige sammenhænge ville det være et krav at undersøgelses kommison er uvildig ? Og ikke farvet at deres "arbejdsgivers interesser" ?

Det virker somom komunen er villig til at skyde genvej til at nå den grønne målsætning de har comitted sig til på bekostning af et af  vores skønneste naturområder i Brande.

Jeg er stor fan af grøn energi  men ikke på denne placering - der MÅ være andre måder!

 

 

Jeg er SÅ enig med dig Rikke. Der er mange spørgsmål, der stadig bør stilles til dette projekt.  De bad os på borgermødet om at komme med høringssvar og jeg håber at rigtig mange vil gøre det, så vi kan få belyst projektet ordentligt.

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023