Kommentar til Kasper Paulis indlæg af 14-03-2023 vedr. MES-søens fremtid.

Kasper Pauli (KP) starter med at gøre opmærksom på, at ”der fremsættes også enkelte misforståelser og det er selvfølgeligt ikke rimeligt for diskussionen”. Jeg kan ikke være mere enig, men har så også en forventning om, at det også gælder for KP, hvilket ikke lader til at være tilfældet.

KP hævder således, at hele sagen og indstillingen hviler på forundersøgelsen i 2021 og ikke mindst sedimentundersøgelsen.

KP anfører helt korrekt, at den spærring der i dag er i MES-søen, IKKE vurderes at have negativ påvirkning på smådyr og planter og det er udelukkende er på parameteren fisk, at spærringen har effekt. En effekt der betyder dårlig faunapassage.

KP skriver at rapporten peger på, at især løsningsforslaget omkring forlægningen af Skjern Å til et nyt forløb eller genetableringen af Skjern Å og dermed nedlæggelsen af MES-søen bedst tilgodeser ønsket om bedre faunapassage. Det er fuldstændig fri fortolkning fra KP’s side. Jeg skal henvise til rapportens konklusion side 64 – første afsnit – første linie, hvor der står:                                       ”Forundersøgelsens fire forskellige løsningsforslag skaber alle tilfredsstillende faunapassage ved den udpegede vandområdeplanindsats ….” 

Så omtales økonomien ved de enkelte løsningsmodeller. KP anfører, at ”endelige omkostninger er selvfølgelig forbundet med stor usikkerhed uden detailprojektering”. Og ja – det er da fuldstændig rigtigt. Men så kom dog i gang med at regne. Man kan da ikke på troværdig vis bygge en indstilling på, at løsningen med nedlæggelse af MES-søen er det mest omkostningseffektive forslag, når man ikke bare tilnærmelsesvis har lavet noget overslag på, hvad erstatninger kan beløbe sig til. Det lader ikke til at bekymre KP – måske fordi regningen på projektet inkl. afledte erstatninger i sidste ende skal betales af staten. Jeg gad vide om Ikast-Brande Byråd ville godkende et forslag uden at kende prisen, hvis det var Kommunen, der skulle betale ?

Det mest afgørende for KP er, at ”vi ved genetablering af Skjern Å får tilbageført helt unik historisk dansk natur”. Alle har lov at have et ønske til søens fremtid, men KP’s ønske kan ikke tillægges større værdi end os med det modsatte ønske. En ny ”Elværkssø” er der ingen herboende, der har interesse i. Det vil være en hån mod søen og dens interessenter gennem 100 år.

Konklusionen på ovennævnte må være, at der er behov for en yderligere bearbejdning af de indkomne forslag, inden en endelig indstilling kan laves, da hverken argumentet omkring valg af løsning, der tilgodeser den udpegede vandområdeplanindsats eller argumentet om den mest omkostningseffektive løsning har rod i virkeligheden.

 

 

Ole Fløe Nielsen

Lodsejer gennem 32 år ved MES-søen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul