Kejserens nye planer!

Med stor interesse har jeg fulgt med i planlægningen af Brandes nye boligområder, som vi nok gjorde for lidt ved i min tid i byrådet 1994-2007. Derfor hilste jeg med glæde, da Strukturplan for Naturbydelen Brande Syd blev præsenteret i Remisen og med bustur 4. juni 2019, hvor 150 deltagere ifølge Brande Bladet hilste planen velkommen. En ingeniør fra kommunen understregede om ”Skoven”, at ”der hverken bliver pillet ved Brandlund Mose, kolonihaverne, spejderhytten eller rideskolen”. Planen blev til efter tæt samarbejde mellem byrådet, arkitekt- og rådgivningsfirmaet CFBO, rådgivningsfirmaet EnviDan, eksperter i landskabsplanlægning, ejendomshandel og bosætning, lokale interessenter og fagpersonale fra Ikast-Brande Kommune.

På facebook omtalte kommunen 15. august 2019 det første spadestik ”efter 12 års forarbejde” og omtalen i TV MidtVest af ”naturen tiltænkt stor rolle i ny bydel”. Politiken skrev samme dato om det storslåede projekt. God reklame for kommunen og Brande.

Alt såre godt.

MEN så kommer forslag til Lokalplan 398 for ”Skoven”. Nu er Strukturplanen pist væk i stil med kejserens nye klæder. Lad mig straks slå fast, at jeg hylder og har efterlyst private udstykkere i Brande, når nogle har kritiseret manglende kommunale udstykninger. Jeg forstår projektudviklernes ønske om økonomi og respekterer deres ildhu. Men byrådet skal til enhver tid styre udviklingen; ikke bremse, men netop styre. Det mangler her. Derfor handler min indsigelse IKKE om bygherren, men byrådets markante holdningsskifte.

Lokalplanen nævner skovbyggelinjen på 300 meter og bevaringsværdigt landskab. Begge dele forsvinder. Ganske vist står der, at hele matrikel 5r udgør jord med landbrugspligt, men der indgår også 9.700 kvadratmeter skov nærmest Brandlund Mose/Hede.

Inden byrådet har vedtaget lokalplanen, ER træerne fældet. Ifølge Strukturplanens kort side 14 er der tale om fredskov, som altså skal være skov ”til evig tid”. Eller er det en fejl i planen?

Væk er også den populære sti i skovbrynet fra rideskolen/mosen/heden til Nordlundvej 61. Stien er en del af Nedergårdsvej, og det kan enhver konstatere ved at se kort på Krak. Her har tusindvis af branditter løbet, gået og cyklet i årtier; for eksempel gennem snart 30 år i Brande Motion. Siden nytår har jeg to gange om ugen cyklet på stien – indtil nu altså.

Der står i forslaget til lokalplan, at en ny sti ”vil indgå som en del af færdslen gennem planområdet”. Ifølge kortet bliver det noget af en labyrint – på villaveje uden stien og skovens charme.

Der står om lokalplanens formål:

Punkt 2 ”at eksisterende træer bevares”. (De ER fældet).

Punkt 5 ”at eksisterende landskabstræk bevares”. Det sker i stor stil i Strukturplanen, men næsten IKKE i lokalplanen – sammenlign de to kort i lokalplanen side 5 og 6. Strukturplanen rummer 45 boliger på 19 hektar og lokalplanen 110 boliger på 15 hektar. Passer de tal?

Min store forundring går på:

Hvorfor har byrådet opgivet Strukturplanen?

Hvor mange penge er brugt på de nævnte firmaer og eksperter?

Hvordan begrunder byrådet, at Strukturplanen efter den flotte præsentation nu er kasseret?

Hvordan kan byrådet erstatte en visionær projektplan med en ordinær lokalplan?

Hvordan kan byrådet tillade, at bevaringsværdig (fred)skov bliver fældet, når vi har marker nok til boliger omkring Brande?

Hvordan kan byrådet gå med til, at en del af Nedergårdsvej (vejret?) fjernes?

Hvordan kan byrådet tillade, at lokalplanen modsat det lovede piller ved Brandlund Mose og rideskolen?

Hvordan kan byrådet gå med til at inddrage noget af rideskolens areal uden at have styr på en erstatning, som i værste fald ødelægger endnu mere natur i og omkring det fredede areal?

Hvordan kan byrådet godkende en delvis ødelæggelse af Brandlund Mose/Hede, som er helt unik for Brande? Et så bynært fredet område, misunder mange andre byer os.

Hvad vil byrådet gøre ved resten af Strukturplanen?

”Skoven” er det første af fem områder i Projektplanen, og jeg frygter, at de fire andre også afslører, at kejserens nye planer svarer til hans klæder.

 

Jan Svendsen,

naturengageret borger

Engvang 6

Kommentarer

Godt skrevet Svendsen. KÆRE BYRÅD - TAG ANSVAR. Så er I fri for at borgerne skal ævle og kævle.

VH

Jens Murer

Det er en skændsel det der foregår. Hvad kan vi som menig borger gøre. Finde potter - pander og grydeskeer frem og gå i samlet march til næste byrådsmøde. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020