En opfordring fra skolebestyrelsen på Præstelundskolen

Mange af os bliver jævnligt spurgt om at udfylde en tilfredshedsundersøgelse, og fra tid til anden kan man endda deltage i en lodtrækning. Nu udsendes der også en fra Præstelundsskolen.

Bestyrelsen på Præstelundsskolen har igennem et par måneder aktivt forsøgt at sætte sig ind i resultatet af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse, som er foretaget af Undervisningsministeriet (UUV) i januar-februar 2020.

UUV’s tilfredshedsundersøgelse undersøger en række punkter, hvor særligt nogle punkter ligger lavt i score og derfor har og vil have særlig fokus for bestyrelsens udgangspunkt for arbejdet: ledelse og kommunikation, overgang til udskoling, faglighed og trivsel.

Vi kan ikke med materialet i undersøgelsen lave konkrete handlinger, men den giver os en guide til, hvori den manglende tilfredshed ligger.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket aktivt med to nye tilfredshedsundersøgelser, målrettet til 1) alle forældre og 2) de ældste børn i skolen.

Undersøgelserne er bygget forholdsvis ens op og ligner i høj grad undersøgelsen fra UUV, for vi kan komme dybere ned i netop de punkter, hvor skolen skiller sig negativt ud. Det gør vi ved at spørge uddybende i vores spørgsmål i forhold til UUV-undersøgelsen.

Vi har valgt at inkludere de større børn fra 5. årgang og op til 9. årgang for også at få deres syn på deres hverdag og skole. De vil samtidig være behjælpelig med at udforme skolens antimobbestrategi, som vi arbejder med og har arbejdet med allerede inden resultatet af UUV’s forældretilfredshedsundersøgelse forelå.

Som eneste skole i Brande med overbygning og de vedblivende udfordringer omkring skimmelsvamp er vi klar over, at vi ikke helt kan sammenligne enkelte af punkterne med de øvrige af Brandes skoler, men mulighederne i den nye skole må ikke hæmmes af tidligere udfordringer.

Vi har en stor stab af undervisere og pædagoger på skolen, som dagligt møder vores børn på hver deres niveau og imødekommer deres behov. De gør deres absolut bedste for at undervise børnene og gøre dem klar til at mestre livet, når de træder ud af skolen.

Det er yderst vigtigt for os, at medarbejderne får arbejdsro til netop at udøve den faglighed, de besidder, overfor vores børn.

Vi har store forventninger til undersøgelserne, og vi ser det som en forpligtigelse i en bestyrelse også at turde tage fat i de områder, der kræves for at kunne vende en sådan tilfredshedsundersøgelse til et positivt billede.

Vi vil iværksætte en både kort- og langsigtet handleplan for, hvordan vi løser dette ud fra de resultater, der kommer tilbage.

Som forældre finder vi det på ingen måder acceptabelt at sende vores børn i en skole dagligt, som ikke er tilstrækkelig i forældrenes øjne. Hvad ligger til grund for utilfredsheden?

Derfor håber vi på rigtig stor opbakning til undersøgelserne, der bliver udsendt i disse dage via Aula til alle forældre og de større børn.

Vi har brug for jeres opbakning, åbenhed og ærlighed!

 

De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Præstelundskolen

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020