Danmarks Sportsfiskerforbund: Slip Skjern Å fri til glæde for naturen og lokalområdet

Af Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

Skjern Å er et af Danmarks mægtigste vandløb med en fantastisk natur, gode rekreative muligheder og et eminent laksefiskeri. Siden indvielsen af den genslyngede Skjern Å i 2003, har området tiltrukket tusindvis af naturelskere og lystfiskere fra ind- og udland. Faktisk er Skjern Å et af de eneste steder i verden, hvor bestanden af Atlanterhavslaks er gået frem – og det vækker opmærksomhed.

Den rige natur og det gode lystfiskeri tiltrækker dog ikke bare opmærksomhed, det har også stor lokaløkonomisk betydning. I 2014 kunne COWI og DTU Aqua i en rapport slå fast, at ”Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å er i dag 6,8 millioner kr. årligt.”

Det er netop derfor også helt nødvendigt, at man får genetableret Skjern Å i sit oprindelige forløb på bunden af MES-sø. Det vil kun yderligere bidrage til den positive udvikling af biodiversiteten og fiskebestandene i åen, men ikke mindst også give et yderligere løft til de rekreative muligheder og økonomien lokalt. Danmark er desuden forpligtet overfor EU til at skabe god økologisk tilstand i Skjern Å, og her vil den eneste løsning, der med garanti vil indfri de forpligtelser være en reetablering af åen, hvor den løb for mere end 100 år siden.

Det står klart, at nogle lokalborgere ser frem til, at laksen springer i deres baghave, mens andre har betænkeligheder ved en nedlæggelse af søen. Det er forståeligt, at nogle ønsker at bevare den sø, man har haft i sit lokalområde i 100 år. Men vi har set ved mange tidligere, lignende vandløbsprojekter, at betænkelighederne bliver vendt til glæde, når projektet er gennemført, og naturen blomstrer i en smuk, reetableret ådal. Det tror og håber vi også vil ske ved Skjern Å opstrøms Brande.

Enkelte fortalere for en bevarelse af søen og Elværket fremhæver desuden den grønne el-produktion og den kulturhistoriske værdi ved værket, som en forudsætning for at beholde søen. Her er det vigtigt at slå fast, at MES’ produktion af el i dag er af ubetydelig karakter, men at Elværkets påvirkning af naturen og åen langt fra er ubetydelig. El-produktion kan derfor ikke karakteriseres som grøn. Samtidig kan og skal man naturligvis formidle kulturhistorien også efter nedlæggelsen søen – endda med den krølle, at man nu har sagt «tak for lån af Skjern Å’s vand i mere end 100 år, hvor vandindvindingen og strømproduktionen havde et vigtigt formål».

Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer derfor byrådet i Ikast-Brande Kommune til at træffe den rigtige politiske beslutning og bakke op om Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget og Økonomi- og Planudvalgets anbefaling om en fri Skjern Å i det oprindelige forløb på bunden af MES-sø.

Kommentarer

Hvor er det et super egoistisk indlæg af Torben Kaas formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Jeg har forståelse for din interesse i at få søen nedlagt, men jeg har ikke forståelse for at man i foreningen ikke har respekt for den dejlige natur og fugleliv der i dag er omkring MES søen, og almindelige borgeres glæde ved søen.

Vi kan jo se den kedelige udvikling der er sket med EL-værksøen, hvor det var en dejlig tur på gå fod rundt om søen på anlagte stier, i dag er der vild buskads og ingen anledning til at sættes sig på en bænk og måske nyde en kop kaffe og den dejlige natur. Det samme ynkelige syn vil jo gentage sig ved MES søen hvis udvalget får tromlet deres holdning igennem, uden at har givet byens borgere reel chance for at komme til orde.

Jeg håber virkelig at alle instanser besinder sig og tænker sig om, inden vi ødelægger et dejligt naturområde. 

Jeg forstår ikke hvor vi har Dansk Naturfredningsforening i denne sag, hvis det havde været byggegrunde havde de for længst stukket en kæp i hjulet. Endelig vil jeg sige, om der er laks i MES søen eller ej, er det mig uden forskel, jeg køber dem hos fiskehandleren. Kom til fornuft.

Med naturbevarende hilsen

Jens Arne Thomsen

 

Hvis der skal være plads til os alle, så kan ingen interesseorganisations ønsker - heller ikke lystfiskernes - stå alene. Især skinner det igennem Torben Kaas indlæg, at laksen har en særstatus. Der ligger jo også mange års lobbyarbejde fra lystfiskernes side bag de vedtægter, der præger forvaltningen af natur. Men lystfiskerne må også have respekt for, at der findes løsninger, der også tilgodeser andre end netop deres interesser. Det er altid betænkeligt, når én interesseorganisation tager patent på løsninger. Der er stadig gode muligheder for den hellige laks yderligere tilbagekomst uden at søen sløjfes. Og vi skyller kulturarven væk. Og får en mindre alsidig natur. Der er allerede utallige kilometer vandløb, hvor fiskerne kan dyrke deres hobby, for knap 10 år siden fik de et par kilometer mere, da Elværksøens dæmning brast. De kan endda få flere laks på krogen i fremtiden, selvom løsningen ikke bliver at sløjfe søen.

Det yderst vigtigt, at man giver sig god tid og gør sig umage for at finde en løsning, der tager ALLE hensyn lige alvorligt. Det er for mig at se muligt at tilgodese alle parter ligeligt.

 

 

 

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul