Penge tilbage fra lufthavnen?

Gennem det seneste årti har Ikast-Brande og de øvrige otte ejerkommuner år efter år måttet sende penge til den økonomisk nødlidende Midtjyllands Lufthavn i Karup, men nu kan der højst overraskende være penge på vej i den modsatte retning.

Så sent som på sit sidste byrådsmøde før jul godkendte det afgående byråd enstemmigt at frigive et kapitalindskud på 650.000 kroner. Beløbet var på forhånd aftalt i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2022, så godkendelsen var en ren formalitet.

Med de 650.000 kroner nærmede Ikast-Brande Kommunes samlede kapitalindskud i den kronisk underskudsgivende lufthavn sig 6 millioner kroner i løbet af en tiårig periode, men nu er der muligvis – højst overraskende - penge på vej i den modsatte retning.

Ligesom flere af de øvrige ejerkommuner havde byrådet på sit seneste møde et lukket punkt på dagsordenen med overskriften ”Midtjyllands Lufthavn”.

At punktet blev behandlet på den lukkede dagsorden skyldtes ”hensyn til oplysninger om drifts- og forretningsforhold samt private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet”, fremgår det af dagsordenen.

Også i tre af de øvrige ejerkommuner, Lemvig, Struer og Skive har Midtjyllands Lufthavn været på den lukkede del af dagsordenen på de seneste byrådsmøder, og mens de to førstnævnte kommuner er lige så lidt meddelsomme som Ikast-Brande, kan man i referatet af det seneste møde i Skive Kommunes økonomiudvalg læse, at ”det indstilles, at Skive Kommune beslutter at søge kapitalindskuddet for 2020 tilbageført og tilgår kassen”.

Ingen kommentarer

Om det samme er tilfældet i Ikast-Brande, ønsker kommunens repræsentant i lufthavnsbestyrelsen, kommunaldirektør Flemming Storgaard, hverken at be- eller afkræfte.

- Jeg kan ikke udtale mig herom. Det er et lukket punkt, lyder det kortfattede svar fra kommunaldirektøren, men hvis en af de ni ejerkommuner kan søge kapitalindskuddet for 2020 retur, må det samme formodes at gøre sig gældende for de øvrige otte.

Samtidig afviser Flemming Storgaard, at det, byrådet skulle tage stilling til, var et nyt (ekstraordinært) kapitalindskud, et salg/overdragelse af Ikast-Brandes ejerandel eller hele lufthavnen eller en lukning af samme.

Samlet set har Midtjyllands Lufthavn siden 2012 fået tilført omkring 65 millioner kroner fra sine ni ejerkommuner, som udover Ikast-Brande, Lemvig, Skive og Struer er Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Viborg, Herning og Silkeborg.

Midtjyllands Lufthavn har i øvrigt tidligere meddelt ejerkommunerne, at der bliver behov for endnu et kapitalindskud i 2023, men byrådet i Ikast-Brande Kommune har endnu ikke behandlet dette ønske politisk.

Kommentarer

Det var det vi i Nye Borgerlige plæderede for i den kommunale valgkamp "luk dog skidtet og brug Billund" det koster tydeligvis for mange penge. Helle Mathiasen (V) mente dengang at man kun kunne få en social og sundhedshjælper i aftenvagt for de 650.000 kr. Fakta er at det er nærmere 2,5 af de nævnte medarbejdere, og tallet er nok i virkeligheden en del større, når vi ligger ekstra bevillingerne til. Det vil vi hellere have end den underskudsgivende virksomhed, som vi alle er tvangsindlagt til at betale til over skatten.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis