”Dur ikke”, sagde prinsessen!

Lotte SToltenborg

Af Lotte Stoltenborg, byrådsmedlem for Fælleslisten

Sådan var replikken i det gamle eventyr om Klods Hans - jeg vil så nødig, at vi ender der. Hvor vi vender ryggen til det kommende projekt. Vi skal sammen med borgerne og vores projektudvikler finde en vej, hvor strukturplanen træder i karakter. 

Vi har igennem flere år været i underskud på gode og attraktive byggegrunde i Brande. Lige som vi har kikket langt efter private projektudviklere. Sådan én har vi lige nu. Det er den største udviklingsinvestering i Brande i flere år. Alligevel er projektet ved at kuldsejle.

Fronterne er trukket op - ”Er du for - eller imod projektet?” Det skal vi for alt i verden have stoppet - vi skal have enderne til at mødes, finde løsninger og ikke kaste guld på gaden.

Der hersker ingen tvivl om, at strukturplanen i Brande Syd - med titlen Naturbydelen i Brande mellem by og bakke er unikt tænkt. Sådan blev den også lanceret. Vi blev præsenteret for en visionær strukturplan, hvor både naturen, fællesskabet og ikke mindst vandets veje var væsentlige elementer i planen. Derfor har vi også haft store forventninger til de projekter, som skulle foldes ud på de forskellige boligområder.

En strukturplan er en vision. Visionen skal danne retningen for det, vi ønsker at udvikle. Man skal kunne se strukturplanen i de aktuelle projekter. Det skylder vi hinanden. Men vi kan ikke forvente, at strukturplanen bliver gennemført 1:1. Hvis det er tanken, må vi vinke farvel til de fleste private udviklere. Udstykningerne vil så blive for de få med dybe lommer. Hvis udvikling kun skal ske kommunalt, vil vi i Brande komme til at kikke langt efter udvikling af Brande Syd, da kommunen ofte kun har få udstykninger ad gangen.

Jeg har travet lange ture på heden, været i dialog med både projektudvikler, naboer, DN og rideskolen. Lyttet og læst de mange FB-kommentarer og høringssvar. Tak for dialogen. Vi vil alle det samme, vi vil udvikle byen. Derfor skal vi ikke gå krig med hinanden. Vi skal i stedet bruge vores energi konstruktivt på at skubbe projektet i den retning, vi ønsker.

Skal vi afvikle eller udvikle?

Vi skal tage stilling til om kommuneplanen tillæg 46 og Lokalplan 398 skal godkendes.

Jeg er stadig af den overbevisning, at det er muligt at få enderne til at mødes. Vi skal gå i en konstruktiv dialog med projektudviklerne. I strukturplanen står der, at ”Skoven” skal forene naturen mellem den eksisterende hede og skov, sikre grønne områder og stier og sø. Her bliver det vores opgave at efterse, om projektet har disse kvaliteter. Om muligt modellere i projektet - så visionen i ”Skoven” træder tydeligt frem.

Vi skal holde fast i, at vi lige nu har en privat udvikler, som vil udvikle området.

Vi skal forlade vores skyttegrav og i stedet sætte os om det runde bord. Kalde på DN og opfordre dem til - sammen med projektudvikleren - at finde de koblinger, der skal til, således vi både kan skærme og forene den nærliggende hede, sikre rideskolens fremtid og skabe skoven i det kommende projekt.

Jeg tror, at vi sammen kan komme i hus med et fantastisk projekt. Lad os smide vores våben, gribe til de konstruktive løsninger og hjælpe Brande på vej.

Kommentarer

Hej Lotte - Godt talt. Jeg anerkender dine sympatiske intentioner. Du skriver, at Strukturplanen skal træde i karakter, at vi skal kunne se Strukturplanen i det aktuelle projekt, at visionen i SKOVEN skal træde tydeligt frem,at vi skal efterse, om SKOVEN har de kvaliteter, som du beskriver, at vi skal skærme heden og vi skal skabe skoven i projektet.   

Det er de helt rigtige tanker - sagen er så den, at man bliver nødt til at stemme nej til planforslaget, for i en verserende planproces kan man kun foretage mindre rettelser, og små rettelser bringer os på ingen måde det sted hen, som du beskriver. Når forslaget er nedstemt, så må vi starte forfra med et nyt planforslag indeholdende de rigtige kvaliteter både i forhold til at skærme heden og at sikre langt mere kvalitet i bebyggelsen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022