Vedr. ressourcefordeling - haller og stadions

Kommunens forvaltning har udarbejdet en ny model for fordelingen af budgetrammen til alle haller og stadions i kommunen.

Den nye model har en afgørende betydning for Sdr. Omme Multicenter, idet vi står til at miste 580.000 kr.

Beløbet svarer til ca. 1/3 af vores nuværende lejeindtægt på det kommunale område, og det vil derfor ændre driftsformen i Multicentret meget radikalt.

Børne- og kulturforvaltningen melder ud at man tager udgangspunkt i bl.a. "ensartethed" og "gennemsigtighed" som to af principperne for den nye model.

På stadionområdet tager man udgangspunkt i hvad det koster at drifte én fodboldbane i Grindsted under Park- og Vej. De enkelte stadions får så tildelt et grundbeløb efter antallet af baner. Dertil kommer et tillæg, hvor byer med flere indbyggere får mere end byer med færre indbyggere.

Hvorfor denne forskellighed?? En fodboldbane koster da samme beløb i drift uanset om den ligger i Sdr. Omme eller Grindsted!

At modellen ikke er brugbar kommer også til udtryk i at, Grindsted Stadion skal have tilført 50% mere i tilskud end den rent faktisk koster iflg. Park og Vej.

Grindsted Stadion skal jo ikke have tilført mere end det rent faktisk koster, så derfor overfører man det overskydende beløb til Vorbasse Fritidscenter, som på bundlinjen også bliver straffen efter den nye fordelingsmodel.

Så man indfører en ny for-delingsmodel, som alligevel ikke passer på bundlinjen. Men så flytter vi jo bare nogle penge fra den ene til den anden??? Efter modellen får Vorbasse et under-skud på knap kr. 300.000, som de skal have tilført som et ekstra driftstilskud hver år fremover!!

Hvor er logikken???

Endelig tager modellen heller ikke højde for, at vi i Multicentret i Sdr. Omme ikke kun har boldbaner at drifte. Hvor er pengene til at udbygge og vedligeholde - f.eks. billard/traktorskuret, p-plads, læhegn, legeplads, multibane, tribune og øvrige udenomsarealer.

Vi har i Sdr. Omme altid kørt efter princippet - "spar penge op og sæt igang". Hvis den nye model bliver vedtaget, er vi på sigt nødt til at spørge kommunen om penge, hver gang der skal igangsættes renoverings-opgaver.

Endelig lidt tanker til refleksion vedr "ensartethed":

Svømmehaller og kunstgræsbaner er ikke medtaget i modellen.

Mette Larsen, formand for Multicentrets bestyrelse
Henrik T. Knudsen, centerleder

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul