Nej tak til ekstra midler

To skoler i Ikast-Brande Kommune har fravalgt muligheden for at få tilført ekstra penge til at løfte de fagligt svageste elever.

121 folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, fik i april tilbud om at blive en del af regeringens skolepulje til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Puljen på 500 millioner bliver udmøntet over tre år og udbetales til skoler over hele Danmark, der formår at løfte det faglige niveau hos udskolingens fagligt svageste elever.

Ud af de 121 folkeskoler har 19 fravalgt at deltage i projektet, heriblandt to i Ikast-Brande: Præstelundskolen i Brande og Østre Skole i Ikast.

Skolerne begrunder deres fravalg med, at der på begge skoler i forvejen er fokus på at arbejde med alle elevers faglige fremgang – også de fagligt svagestes positive udvikling. Der er dermed allerede et arbejde i gang, som skal sikre det faglige løft for målgruppen i regeringens initiativ. Det er skolernes klare vurdering, at de strategier og indsatser, der arbejdes med, kommer til at gøre den forskel, der ønskes for alle elever, nemlig at alle skal blive så dygtige som de kan - men det er ikke sikkert, at karakteren 4 er opnåelig for alle.

Desuden er timingen i forhold til at skulle igangsætte nye initiativer ikke hensigtsmæssig. For Præstelundskolens vedkommende pga. udfordringerne med de fysiske rammer grundet skimmelsvamp, for Østre Skoles vedkommende pga. de kommende ændringer af skolestrukturen i Ikast by og deraf følgende nye klasser, nye lærer- og pædagogteams, matrikeldelt skole og byggeri.

De to skoler finder heller ikke det økonomiske incitament, som er i projektet, fremmende for det fællesskab, der er grundlaget for folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune.

Selvom Østre Skole og Præstelundskolen har takket nej til at deltage i projektet, garanterer de, at de ligesom resten af folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune fortsat vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul