Lokalplan for motorvejsmøller er trådt i kraft

Den lokalplan, der skal gøre det muligt at opstille 10 vindmøller langs Midtjyske Motorvej på kommunegrænsen mellem Vejle og Ikast-Brande kommuner, træder i kraft i dag.

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg blev mandag d. 26. juni godkendt med stemmerne 11-9 i byrådet i Ikast-Brande, og tre dage senere var sagen det ene af blot to punkter på dagsordenen, da byrådet i Vejle afholdt et ekstraordinært byrådsmøde.

Beslutningen var blevet udskudt, fordi fem gruppeformænd på det ordinære byrådsmøde 21. juni begærede sagen udsat, men det ændrede ikke på, at et klart flertal i byrådet i Vejle stemte lokalplanen igennem.

Lone Myrhøj havde på vegne af Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremsat følgende ændringsforslag på det ekstraordinære byrådsmøde:

”At sagen afventer den af Miljø- og Fødevareministeriet analyse omkring gyldigheden af to nye domme fra EU-domstolen, som kan have indflydelse på den danske vindmøllebekendtgørelse", men ændringsforslaget samlede kun fire stemmer og bortfaldt dermed.

Derefter kom det oprindelige lokalplanforslag til afstemning og blev vedtaget med stemmerne 18-6, og dermed kan projektmageren, KS Svindbæk Vindkraft, nu tage fat på at erstatte de fire eksisterende vindmøller i området med 10 nye.

Inden projektet sættes i gang skal 10 boliger nedlægges som bolig.

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

Annoncer

Bannerannonce for Brande Boligsalg
Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul