Kommunen tager skraldet

Ikast-Brande Kommune retter ind efter lovkrav om, at også husstande på landet skal være med i den kommunale dagrenovationsordning.

- Det er noget, der kommer ovre fra ”Borgen” – det er ikke byrådets skyld, pointerede Fælleslistens Carl Jensen, da punktet om en ændring af affaldsregulativet blev behandlet på mandagens byrådsmøde.

Baggrunden for ændringerne i affaldsregulativet er, at der er kommet lovændringer i affaldsbekendtgørelsen, samtidig med at der er indført nye affaldsordninger i Ikast-Brande Kommune.

En anden ændring betyder, at skraldemændene fremover kan begynde dagens dont kl. 6, mens de hidtil har skullet vente til kl. 7. Desuden gøres forsøgsordningen med kommunal indsamling af storskrald permanent, hvilket glædede både Carl Jensen og socialdemokraten Birthe Sørensen.

For så vidt angår afbrænding af haveaffald indeholder det reviderede affaldsregulativ en lempelse: Fremover bliver det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts, dog kun i landzone.

Endelig indeholder det reviderede affaldsregulativ nu en beskrivelse af reglerne for frivillige foreningers indsamling af papir, pap og bøger, for opstilling af tøjcontainere og for afsætning af ”lopper” (brugbare genstande) fra genbrugspladserne.

Da man nu alligevel var i gang, blev der også lavet en beskrivelse af de såkaldte molok-løsninger (nedgravede affaldscontainere), og ordensreglementet for genbrugspladserne fik en tiltrængt opdatering.

Inden byrådet kan godkende det reviderede affaldsregulativ, skal det sendes i offentlig høring i 4 uger, hvorefter eventuelle indkomne bemærkninger skal behandles.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul