Johannes Hansens Vej

Edgar Jacobsen vil i en række artikler fortælle om navnene bag mange af de gadenavne der findes i Brande by. Ofte er det personer der har sat sit præg på byen og området eller på anden måde har været en del af hverdagen i Brande. I denne uge bringes første navn bag vejnavnene. Tidligere kirkeminister Johannes Hansen.
Kirkeminister Johannes Hansen

Edgar Jacobsen

Brande har haft mange store personligheder gennem tiderne, men en af dem som satte sit præg på Brande var lærer Johannes Hansen. Han tog sin lærereksamen i 1902, som 21-årig og blev samme år ansat ved skolevæsenet i Brande sammen med sin hustru Johanne, der ligeledes var uddannet lærer. Begge var født i København og det var en stor omvæltning, at slå sig ned ude på heden, men begge faldt hurtigt til og blev meget aktive i foreningslivet i Brande.

De var begge socialt og politisk interesserede, og der blev kaldt på dem fra mange sider. Johannes Hansen var med i mange bestyrelser i amtet og kommunen og stifter eller medstifter af mange af dem. Han kom i det daværende sogneråd 1921 valgt ind for Socialdemokratiet. Han udførte et stort arbejde for ikke bare sit parti, men for hele sognet. Efter en periode som skatterådsmedlem og amtsrådsmedlem blev han i 1928 valgt ind det daværende landsting. Hans politiske arbejde blev i 1935 belønnet af den daværende statsminister Stauning, der udnævnte ham til kirkeminister, en post han bestrid i fem år til 1940, da samlingsregeringen blev dannet.

Johannes Hansens politiske arbejde faldt især inden for kommunal og skolevæsnet, men også skattelovgivningen havde hans store interesse. Rigtig mange i Brande kunne komme til hans dør og få hjælp i indviklede sager. Ofte havde man bud efter hans hjælp ved gennemførelse af sager, som man fandt ville være til gavn for by og sogn, og mange skylder ham i Brande stor tak for hans store arbejde for sin by.

Han var ikke bare på det politiske plan en stor arbejdskraft, men også på det sportslige plan satte han flere ting i gang. Han blev forgangs og medstifter af Brande Idrætsforening og var klubbens første formand fra stiftelsen i 1906 og til 1910. Johannes Hansen blev for sin indsats for BIF udnævnt til klubbens første æresmedlem i 1925.

Johannes Hansen døde i 1953 efter en tale i anlægget i forbindelse med Brande Marked. Han blev 72 år.

Brande har hædret den tidligere kirkeminister ved at opkalde en vej i byen efter ham; meget naturligt ligger vejen lige over for Brande Stadion.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for Brande Boligsalg

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul