Fire påbud blev til et

Et tilsynsbesøg hos Brande Åcenter 8. april sidste år mundede ud i et påbud om, at såvel ledelse som personale skulle uddannes bedre i reglerne om magtanvendelse over for voksne. Det er nu sket.

”Socialtilsyn Midt vurderer, at Brande Åcenter efter en samlet vurdering ikke har den fornødne kvalitet jf. §6 i lov om socialtilsyn”. Sådan lyder den kontante indledning på udkastet til den tilsynsrapport, der blev udarbejdet i forlængelse af Socialtilsyn Midts uanmeldte tilsynsbesøg hos den kommunale institution for voksne udviklingshæmmede på Ny Sandfeldvej d. 8. april 2021.

Tilsynet vurderede bl.a., at ”Brande Åcenters indsats ikke til fulde lever op til en sundhedsfaglig og pædagogfaglig indsats, der modsvarer borgernes behov”, hvilket begrundes med ”flere eksempler på fejl, svigt og misfortolkninger af borgernes behov”, fremgår det af rapporten.

Desuden påpeger tilsynet, at det høje sygefravær, en høj personalegennemstrømning og det deraf følgende høje forbrug af vikarer ”uundgåeligt har betydning for medarbejdernes mulighed for at understøtte borgernes trivsel og sundhed”, og at ”såvel ledelse som medarbejdere mangler grundlæggende viden om magtanvendelsesreglerne samt viden om indberetning og dokumentation af magtanvendelser”.

Tilsynsrapporten munder ud i fire påtænkte påbud, men i den endelige rapport er antallet af påbud barberet ned fra fire til et. For så vidt angik de tre øvrige frafaldt tilsynet påbuddene efter en mere dybdegående gennemgang af, hvordan Brande Åcenter håndterer deres beboere i hverdagen.

Læs mere om sagen i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023