Et skridt nærmere harmonisering på halområdet

Omtrent lige siden kommunesammenlægningen for godt 10 år siden har der været arbejdet på at harmonisere forholdene for kommunens mange haller, og det langstrakte arbejde er nu kommet et stort skridt nærmere en afslutning.

På mandagens møde besluttede byrådet sig for en formulering, der lægger den hidtidige tolkning til grund for den samarbejdsaftale, kommunerne og hallerne indgår for et år ad gangen.

Den eneste hal, der ikke underskrev aftalen i 2016, var Brande Hallerne, der også som de eneste har indsendt et høringssvar til udkastet til en samarbejdsaftale for 2017. I høringssvaret påpegede Brande Hallernes bestyrelse to problemstillinger, som kultur- og fritidsudvalget har efterprøvet.

Den ene gik på aftalens opbygning, helt konkret at Ikast-Brande Kommune betaler huslejen for foreningerne i stedet for at bevilge foreningerne et tilskud, samt at aftalen både indeholder en skoledel og en foreningsdel.

Den anden gik på, om foreninger som fitness, squash og skydning skal kunne bruge de fælles faciliteter på samme vilkår som de øvrige brugere i hallen.

- Den første problemstilling om, hvorvidt det skal være en aftale, som omfatter både forenings- og skoledelen, og om vi fortsat skal betale huslejen for foreningerne som hidtil eller ej, har vi fået et klart svar fra BDO Revision, at den model med en samlet aftale og at vi betaler huslejen er klart at foretrække både for kommunen og hallerne, oplyste udvalgsformand Helle Mathiasen (FL).

Med hensyn til det andet punkt har kultur- og fritidsudvalget besluttet, at formuleringen om, at der er tale om leje af halgulv bibeholdes, og at omklædningsfaciliteter er inkluderet i lejemålet på hverdage mellem klokken 15 og 23.

I weekenderne kan hallerne selv fastsætte prisen for leje af omklædningsrum, til gengæld skal de haller, der gratis stiller omklædningsrum til rådighed for foreninger om formiddagen udvide dette tilbud til også at omfatte f.eks. fitness, squash og skytteforeninger.

- Vi har haft mange og lange dialoger på kryds og tværs gennem lang tid, og vi håber nu, at vi har vendt alle sten på vejen, så vi kan indgå disse aftaler, og at både vi og alle vores haller nu ikke er i tvivl om retningslinjerne for vores samarbejde fremover, sluttede Helle Mathiasen, hvorefter et samlet byråd godkendte aftalens ordlyd.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen