Fra Brande Fjernvarmes brevkasse

Læserbrev - Svar til Jens Høgsberg Kristensen

I debatindlæg, ”Om Brande Fjernevarme?”, i Brande Bladet i uge 43 stiller Jens Høgsberg Kristensen (Høgsberg) nogle spørgsmål til Brande Fjernvarme (BF) og henstiller til en større åbenhed. Sikket vådeskud! Helt forbi skiven!!

BF har nemlig i årevis forsøgt at række ud efter Høgsberg og få ham til at interessere sig lidt – bare lidt - for fjernvarme.

Vi har inviteret til deltagelse i generalforsamlinger, hvor alt er blevet lagt frem og alle spørgsmål er blevet besvaret efter bedste evne. Høgsberg har aldrig deltaget. Så har vi etablere en direkte telefonlinje mellem værket og Høgsberg (læs: forbrugerne) - det kan man høre ved at ringe til vores hovednummer og herefter trykke 3!).  Hermed sikrede vi forbrugerne en hurtig håndtering af enhver henvendelse og besvarelse af spørgsmål af ENHVER art. Ingen opkald fra Høgsberg! Herefter udviklede vi værkets hjemmeside for at sikre at alle generelle relevante informationer umiddelbart kan læses. Høgsberg har ikke benyttet sig heraf, kan jeg forstå. Og læserne af dette indlæg vil også forstå det om lidt.

Men så satte vi trumf på og inviterede Høgsberg og alle øvrige interesserede i Brande til Åbent Hus den 16. september med rundvisning og (forbrugerbetalt) forplejning. Denne velbesøgte begivenhed manglede dog én bestemt person, som vi spejdede langt efter: Hø…..!

 

Svar på Høgsbergs spørgsmål

På Brande Fjernvarme er vi totalt åbne og svarer på alt. Her følger svar på Høgsbergs 3 spørgsmål.

TILSLUTNINGER: Tilslutningen til fjernvarmen er fortræffelig. Omkring 80 % ved seneste udrulning, Skovbrynet og Gl. Thyregodvej. Det giver rigtig god mening for alle, fordi det selv i dag med de relativt lave gaspriser er en stor fordel at anvende fjernvarme i stedet for f.eks. naturgas. At opvarme et såkaldt standardhus med fjernvarme i stedet for naturgas vil i år betyde en besparelse på 7.074 kr. om året ved en naturgaspris på 14,00 kr./m³. Ved en pris på 12,00 kr/m³ vil besparelsen være på 3.204 kr. (42,14 kr./m³ opkrævede Norlys for naturgas i november og december 2022. Blot til erindring. Og til eftertanke). Selv jordvarmeanlæg har i dag ingen mulighed for at konkurrere med Brande Fjernvarmes pris. Er man interesseret i at lave sine egne beregninger, kan man anvende beregningsskemaet på Brande Fjernvarmes hjemmeside. Såh….er der overhovedet noget at betænke sig på, hvis man har mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen? Selvfølgelig ikke!

ANTAL MÅLERE: I 2009 var der 1045 tilsluttede målere – pr. 31.12. 2022 var der 1607 målere. I dag (31.10. 2023) er ca. 1850 målere tilsluttet.

GÆLDSANDEL: Hver enkelt tilslutning (ikke forbruger) er ”belastet” med en gældsandel på 117.000 kr. pr. 31.12. 2022. For en tidligere MES-direktør (Høgsberg) er det tal næppe skræmmende, når henses til at el-nettet i Danmark ifølge ”Ingeniøren” skal udbygges for 110.000.000.000 kr. i årene fremover. Mon Høgsberg mener, at det er et problem for nogen som helst?

Dette var svar på Høgsbergs spørgsmål. Svarene findes på vores hjemmeside – eller i den anden ende af en opringning eller mail til værket. Høgsberg har stillet spørgsmålene gennem Brande Bladet. Det er OK. Men lad mig tilføje:

Jeg har tidligere på generalforsamlinger nævnt, at værkets bestyrelse før min tid i en årrække havde forsømt at vedligeholde ledningsnettet, hvilket tvang den efterfølgende bestyrelse til at investere betydeligt for at opdatere fjernvarmenettet. Da Høgsbergs ”regeringstid” i Brande Fjernvarme sluttede og jeg overtog Høgsbergs plads i bestyrelsen (2009, nævner Høgsberg), var varmetabet i det udslidte fjernvarmenet på 23,84 % (i 2022 på 17,96 % - hver procents besparelse er ca. 300.000 kr. værd). Prisen for fjernvarme var dengang, i 2009/2010, i øvrigt på 800 kr/MWh og totalprisen for opvarmning af et standardhus var på 21.400 kr. I 2022 var prisen 16.619 kr. og i 2023 er prisen 21.824 kr. En stigning på 424 kr. på 14-15 år. For den SAMME varmeudgift, som Høgsberg præsenterede forbrugerne for i 2009/2010, har forbrugerne fået et spritnyt varmeværk med et nu velfungerende varmepumpeanlæg og en mindre end et år gammel el-kedel plus et opdateret fjernvarmenet. Yderligere er der ad to omgange bygget et helt nyt værk med produktionshaller med flisanlæg, varmepumpeanlæg, el-kedel, udpumpningsanlæg samt en administrationsbygning. Her er indbygget fremtid. Og altså for 424 kr. mere pr. år pr. forbruger nu 13-14 år siden Høgsberg (og bestyrelsen med ham) opkrævede betaling for fjernvarme.

Tak for dit indlæg, Høgsberg. Vi knokler for at udrulle fjernvarme så hurtigt som muligt. Det giver en betydelig besparelse for alle, der tilslutter sig fjernvarmenettet. Så må leve med, at vi i en periode må stoppe for rødt lys.

Høgsberg nævner (billig) naturgas som et muligt alternativ. Naturgas er et uønsket alternativ. BF vil gøre alt for at undgå anvendelse af naturgas. Og det er ALT for dyrt at anvende til dagens priser. Men den dag vi har 100 % biogas i ledningsnettet (42 % i dag), vil BF uden videre kunne anvende biogassen på vores avancerede gasmotor, som både kan anvende el og naturgas (biogas). Det ville vi gerne have vist dig den 16. september.

Høgsberg: jeg indser, at du er gået i ”pensionistfælden”. Men lad os nu få ro til at gøre vores arbejde og mød så op til generalforsamlingen til april. Og hvis du ikke kan vente indtil da, kan du booke en fremvisning af værket med mig som guide! Og en efterfølgende drøftelse af ethvert fjernvarmespørgsmål.

 

Henrik Kraglund

Kommentarer

Hej Henrik,

Tak for dit og jeres arbejde (ingen glemt) med at få udrullet fjernvarmen rundt omkring i byen, og for at sikre brændselsdiversificering uden om naturgassen. Vi lever gerne med de røde lys i en periode.

Hilsener fra en tilfreds fjernvarmeforbruger på Åvænget.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul