Hvem tager skraldet?

Vi skal passe på miljøet, og derfor skal vi gøre plads til en ekstra skraldespand i indkørslen. Det virker umiddelbart som en god ting, men jeg savner at se visioner bag initiativet, som nævnes i FOCUS uge 38.

Af Linette Opstrup, Brandlundvej 52

Jeg ønsker mig mere engagement, initiativ og vilje hos Ikast-Brande Kommune til at skabe gode løsninger på affaldsområdet - for vores egen, for klimaets og for vores børn og børnebørns skyld.

Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor blev besluttet af et bredt politisk flertal den 16. juni 2020. Målet med planen var bl.a. at knække affaldskurven. Det vil sige mindre affald, mindre spild og mere genbrug. En af målsætningerne var at husstandsindsamle affaldet i 10 fraktioner.

Nu er vi så gået i gang med opgaven. Og ja, tidsfristen var kort.

Kommunens forvaltning bad derfor om dispensation. Det gjorde de bl.a. for at få tid til borgerinddragelse. Jeg vil personligt gerne inddrages, men jeg får ikke lov til at tale med den relevante afdeling, som er “Affald og Genbrug”. I stedet bliver jeg sat i kontakt med ledelsen - imens de eksperter, vi faktisk har på området, bliver gjort til marionetdukker.

Det får mig til at spekulere over, hvilke knapt så søde tanker, de offentlige embedsmænd og politikere har sendt i forløbet, som nævnt i artiklen? Og hvem er disse embedsmænd og politikere?

Hvis man er i tvivl, om det er en god idé at nedsætte forbruget og genbruge/genanvende mere, så skylder man vores efterkommere at søge på ‘open-pit-mining’ for at se billeder af, hvordan det ser ud, når vi bruger jordens ressourcer alt for hurtigt. Allerede den 21. juli i år, var jordens naturressourcer for 2021 brugt op. Det er tre uger tidligere end sidste år. I EU produceres der ca 600 kg affald om året pr borger. I Danmark er dette tal 842 kg. Her i kommunen producerer vi over 1000 kg affald pr borger årligt. Så der er plads til forbedring.

Forskellen på genbrug og genanvendelse

Begreberne ‘genanvendelse’ og ‘genbrug’ bliver ofte blandet sammen. I Danmark skal vi leve op til EUs krav om genanvendelse. Genanvendelse er, når materialer bliver smeltet om el.lign., og derefter anvendt igen. Genbrug er, når man bruger tingene direkte, som de er.

Derfor er det næsten falsk varebetegnelse at kalde de 4 pladser, vi har her i kommunen for genbrugspladser - for der er reelt ikke ret meget genbrug. Det skal der ændres på - for det er et krav i regeringens klimaplan. Der skal være mulighed for direkte genbrug, så ting og sager kan stilles til side til velgørenhed, kommunale genbrugsbutikker osv., når de ikke fejler noget.

Gennemsigtighed i den grønne omstilling

Artiklen fortæller, at vores kommunale styre har lavet et forarbejde forud for beslutningen om det mest CO2-venlige valg af skraldespande. Men er der lavet et egentligt CO2-regnskab, eller er det en floskel brugt for at "grønvaske" en beslutning, som er taget på baggrund af andre prioriteter?

I Bording og Nr. Snede er personalet eksempelvis sparet væk, hvilket medfører ekstra kørsel med halv-tomme containere, fordi der ikke er nogen til at se, hvornår de skal tømmes. Ifølge KLs rapport “Genbrug af gode løsninger” er pladspersonalet nøglen til bedre sortering, så hvorfor prioriteres ubemandede pladser, hvis vi gerne vil have renere fraktioner?

Samtidig bruges der midler, både i drift og anskaffelse, hos bl.a. Open Experience på gadgets som nummerpladescannere, videoovervågning og GPS-trackere.. Beløbet kan jeg ikke få oplyst.

Ikast-Brande Kommune modtog desuden penge af Region Midt til et projekt om cirkulær økonomi og bæredygtighed, men det endte med, at pengene blev sendt retur igen, fordi kommunen ikke havde ressourcer til at gennemføre projektet. Regionen har nu det indtryk, at vores kommune ikke er kommet ind i kampen, og at de ansatte i forvaltningen er nogle passive “mæhlam”.

Affald er dyrt

Det er dyrt at håndtere affald, og det er en udbredt misforståelse, at kommunen får penge for at komme af med indholdet i containerne. Jo flere fejlsorteringer, desto dårligere er det for miljøet - og dyrere for kommunen bliver det. Kun metal og pap giver en indtægt. Det ville helt simpelt være billigere, hvis vi ikke havde så meget affald.

Renovationsfondens underskud er vokset år for år. Havde det været rettidig omhu at hæve taksterne tidligere, i stedet for at forsøge at spare sig ud af det nu?

Lad os hæve ambitionsniveauet

Jeg drømmer om, at vi går med, når Herning tager teten og forsøger at løse problemer med tekstilaffald. Her har de begyndt projektet “Tekstilsymbiose” for at finde løsninger på de enorme mængder tekstilaffald, vi producerer. Jeg mener, at tekstilbranchen burde tage ansvar, ligesom der er producentansvar på elektronik, batterier og biler, og inden længe også på emballage.

Andre kommuner har også startet gode initiativer på affaldsområdet; Genbrugsfællesskabet, Genbrugshack Kolding, Klima Rebild, Reuse Aarhus - i Ikast-Brande Kommune har vi lavet et par Facebook-opslag om affald og skraldespande.

Jeg har også foreslået, at de begynder at sortere affaldet i administrationen, men det har jeg kun fået komiske svar på.

Forvaltningen burde lave en bæredygtighedsrapport til politikerne, som de gør i andre kommuner. Ikke som nu, hvor der hovedsageligt fokuseres på økonomien i årsrapporterne på affaldsområdet.

Dansk Industri, som kårer Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, har i fællesskab med Danmarks Naturfredningsforening lavet et politisk udspil om fælles veje til mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Jeg håber, at det kan være med til at inspirere Ikast-Brande Kommune på flere fronter.

Og ja, det bliver lidt besværligt - særligt i starten, når vi skal sortere mere. Nogle vaner og køkkenindretninger skal ændres. Men hvis vi først forstår hvorfor, så bliver det nemmere at finde ud af hvordan. Så er det måske slet ikke så vigtigt, om det koster 508 kr. eller 720 kr.?

Kommentarer

Godt indlæg.

Endnu engang kan jeg observere, at politikere i praksis ikke bryder sig om, at borgerne har holdninger og meninger - ja, ligefrem forslag.

Det oplever de som meget upassende og i høj grad irriterende. 
De ser sig selv som en guds gave til befolkningen, og er overbeviste om at have patent på at kunne finde de klogeste løsninger.
Altså lige undtagen de tilfælde, hvor de betaler eksterne konsulenter i erkendelse, at de er måske ikke helt så kloge endda.

Politikerne mangler også at opdage, at flere og flere vælgere er reelt bekymrede angående miljø og klima.  Fokusering på at spare penge her og nu kommer til at koste senere.

Super informativt og velskrevet Linette - godt arbejde!

Du tegner jo desværre det billede vi også ser, når vi kigger på andre grønne og ikke umiddelbart erhvervsfremmende sager.

Der drømmer jeg om at kommunen udvikler en ambition  om at kunne tilbyde mere, samt modet til at satse langsigtet og innovativt.

Vh Anders

 

Tankevækkende indlæg, Linette. Den slags skal vi lytte til, og det gør fornuftige politikere også. Med underbyggede argumenter kan vi s om borgere faktisk opnå temmelig meget.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022