Brande Fjernvarme i strid politisk modvind

Denne gang er det lokalpolitisk modvind

Af Henrik Kraglund, formand for Brande Fjernvarme

For nogle dage siden, den 10. maj, blev der på Berlingske i København afholdt en energikonference om overskudsvarme, ”Energi på toppen”!

Deltagerne (ifølge deltagerlisten) bestod af 92 personer fra alle grene af fjernvarmeverdenen, bl.a. Energiministeriet (men ikke ministeren!), Energitilsynet, Energistyrelsen, Dansk Fjernvarme, Udenrigsministeriet, SKAT, DONG, revisorer, ingeniørvirksomheder, WWF m.fl. – i alt mere end 60 ”organisationer”!

Konferencens første indlæg hed: ”Hvad har Facebook, SuperBrugsen og Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland at gøre med fjernvarme”! Altså et indlæg om spildte muligheder for at berige samfundet og miljøet.

En af indlægsholderne i en paneldiskussion var vores lokale borgmester, Carsten Kissmeyer (CK), som fortalte om det kuldsejlede projekt med anvendelse af overskudsvarme fra Kartoffelmelsfabrikken (KMC), hvor Brande Fjernvarme (BF) skulle aftage en mængde overskudsvarme, som produceret på naturgas ville koste omkring 16 mio. kr. – et projekt, som har kostet BF ufatteligt mange penge at udvikle, men som blev fældet på målstregen af et lovforslag, som skal tilgodese afgifter på bekostning af en langsigtet stærkt forbedret samfundsøkonomi samt betydelige miljøfordele. (Læs eventuelt Brande Bladet fra uge 16 side 16 for en nærmere redegørelse herom).

CK fortalte endvidere, at BF skulle investere ca. 80 mio. kr. i udbygning af værket herunder en total udflytning af værket fra den nuværende adresse på Præstevænget.

Bomben sprænges

Og så sprængte CK bomben! CK gav nemlig udtryk for sin store betænkelighed ved at stille kommunegaranti for et så stort lån. Han så i ånden (og gav udtryk for), at KMC kunne blive opkøbt af en kapitalfond, som måske ikke ville acceptere de betingelser, som var blevet aftalt med KMC som vederlag for overskudsvarmen. Han anså det også for en mulighed, at KMC evt. flyttede fra byen. I hvert fald var det en risiko, som han mente også skulle indgå i overvejelserne om garantistillelse.

CK redegjorde yderligere for, at kommunen jo også kunne komme i en vanskelig situation, hvis f.eks. fjernvarmens nuværende forbrugere i stort antal (”kollektivt”, var det anvendte ord) meldte sig ud for at anskaffe sig individuelle varmeforsyninger. Det sagde han virkelig!

Spørgsmål til borgmesteren

Fjernvarmens bestyrelse sidder temmelig rundtosset tilbage efter denne svada. Derfor vil bestyrelsen gerne stille følgende spørgsmål til borgmesteren og dermed til Venstres byrådsgruppe:

1. Er det seriøst at skitsere et scenario, hvor KMC overtages af en kapitalfond eller måske flytter fra byen?

2. Og er det seriøst at udtale, at muligheden for at en kollektiv forbruger-udmeldelse af Brande Fjernvarme må tages i betragtning ved overvejelse om garantistillelse? Vi taler altså om fjernvarme leveret af et af landets billigste værker, som andelshaverne faktisk synes at være temmelig tilfredse med.

3. Kan Brande Fjernvarme glemme alt om at kunne få stillet kommunegaranti for et lån på indtil 82 mio. kr. over et antal år? Det svarer til ca. 2.000 kr. pr. indbygger i kommunen, har du skrevet til mig, og jeg har bekræftet rigtigheden (!) og nævnt, at der i disse år fjernvarme-udbygges i Horsens for ca. 850 mio. kr. eller ca. 10.000 kr. pr. indbygger.

4. Er du/byrådet indstillet på at tvangstilslutte de nye fjernvarmeforbrugere, som BF gerne vil tilbyde attraktiv fjernvarme? Du ved, at BF IKKE har anmodet om, at der skal være tilslutningspligt. BF skal nok forstå at tilbyde fjernvarme til en så attraktiv pris, at nye forbrugere vil kunne lokkes med en økonomisk gulerod i stedet for politisk tvang (som i Horsens og Engesvang, var det vist i lokalområdet).

5. Og slutteligt – og mindre seriøst: Synes du, at det er rimeligt at kalde 100 personer sammen til en 2 (to) timers energikonference om overskudsvarme? 7 foredrag, 2 sessioner med spørgsmål fra deltagerne og en afsluttende paneldiskussion – og alt sammen på 2 timer. Tænk, hvad det har kostet. Selv et heldagsseminar ville være utilstrækkeligt.

Brande Fjernvarmes bestyrelse havde aldrig drømt om at komme i denne situation.

Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vores landspolitikere kunne finde på at vanskeliggøre eller umuliggøre anvendelse af overskudsvarme, som ellers hvert år vil kunne spare mange mia. kr. til indkøb af fossile brændsler (olie og naturgas). Tænk, at vores samfund er så fattigt og politikerne så indskrænkede, at de synes, at vi ikke har råd til at samle det guld op, som ligger for fødderne af os.

Men BF skal videre! Eller skal vi overhovedet det? Det vil borgmesterens svar på ovenstående afgøre.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce Telekæden Brande

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul