Bliver børn klogere af at få færre timer i skolen?

Frank Heidemann Sørensen

Socialdemokraterne i Ikast-Brande har intet ønske om at forkorte skoletiden med 2 -3 timer om ugen for helt almindelige klasser i Ikast-Brande kommune som foreslået af skolelederne og skolebestyrelserne ivrigt sekunderet at formanden for Børne og Undervisningsudvalget Simon Vanggaard (DF).

Vi tror ganske enkelt ikke på, at børn bliver klogere af at gå færre timer i skole – vi har faktisk i tiden op til skolereformen prøvet at bakke op, når lærerforeningen, skoleledere og skolebestyrelser ønskede flere timer til børnene, så børnene kunne blive dygtigere. Vi tror på at en varieret, spændende og bevægende skoledag gør børn dygtigere.

Vi vil derfor forlange, at de understøttende timer, som i forslaget foreslås stærkt reduceres, i stedet får fuld opmærksomhed og styrkes i indholdet. Disse timers vigtighed skal italesættes og ikke devalueres som en slags andenrangs timer, men bare kan fjerne.

Den understøttende undervisning skal bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev.

Det er i den understøttende undervisning eleverne kan få hjælp til lektierne, så man har fri når man kommer hjem fra skole. Det er i disse timer man kan fremme den faglig fordybelse. Det er i disse timer klassens tid er placeret, og der er i disse timer mulighed for at fremme bevægelse i undervisningen.

Derfor er de understøttende timer for os en krumtap i forhold til muligheden for at variere skoledagen for eleverne, motivere eleverne til at blive dygtigere og sikre en spændende skoledag for alle elever.

Det ønsker vi ikke at give køb på.

Det betyder ikke, at vi ikke lytter til de tilsendte ansøgninger og de bekymringer vi her bliver præsenteret for - tværtimod.

Vi forlanger bare at disse bekymringer løses på anden vis, uden at forkorte skoledagen og uden man reducerer antallet at understøttende timer dramatisk.

Vi opfordrer derfor til, og stiller forslag om, at der udarbejdes en kommunal handleplan for, hvordan man udfylder en almindelig skoledag for almenklasserne i Ikast-Brande kommune uden at forkorte skoledagen, og med fokus på at skabe en varieret og spændende skoledag.

Vi forventer at formanden for Børne og Undervisningsudvalget Simon Vanggaard, administrationen og skolelederne kommer i arbejdstøjet og har en sådan handleplan klar inden sommerferien – en handleplan, der helt konkret anviser ideer og tiltag, som den enkelte skole kan bruge til at opfylde formålet.

Vi forventer at arbejdet får topprioritet, og betyder det, at man så må fjerne fokus fra andre tiltag omkring skoleudvikling, som er blevet søsat de senere år, accepterer vi det.

Frank Heidemann Sørensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Ikast-Brande Kommune.

Kommentarer

Hej jeg er ikke formanden for Børne og Undervisningsudvalget Simon Vanggaard, administrationen og skolelederne men er en der mange gange har forslået at alle elever fra 0 til 2 klasse skal møde i Svømmehallerne hver morgen kl 08:00 så kommer de igenmen omklædningsrummet får et bad sådan ser jeg ud og sådan ser du (hygiejne)
kommer en tur i vandet får sig rørt lidt / snakket af efter en 1/2 time er de klar til at stå op igen. får så noget fældes morgenmad der efter er de klar til at modtag nogen undervisning. det er bare et forslag til at starte en god dag for alle Mvh:
Bademester
Ivan Andersen

Hej
Det er desværre ganske tydeligt at hører, at du aldrig har haft en træt 3. Klasse til engelsk i 6. Lektion, på en helt almindelig onsdag. Problemet med den lange skole dag, er ikke at lærerne ikke leverer veldifferetieret undervisning, indkluderet bevægelse. Men snarer at alle børn kun rummer koncentration og energi, til en hvis mængde undervisning hver dag, når denne kvote er opbrugt kan lærerne leverer nok så meget god undervisning, men den er spildt og giver ikke andet end skoletrætte elever, før deres uddannelses liv egentlig rigtig er begyndt!
Ydermere, udtaler du at den omtalte understøttende undervisning skal bruges ikke kun på lektier, men også bevægelse og klassetid, men lærer eleverne så ekstra meget på de 2-3 timer hver uge. Mon ikke de fleste forældre bakker mig op i at den bevægelse de kunne få i de understøttende timer, kunne de i stedet få ved den fritidsaktivitet de har været nødt til at fravælge fordi de simpelthen er for trætte efter den lange undervisningsdag?!
Sidst men ikke mindst kunne de undervisningsresourcer som der bliver brugt på lektiehjælp/bevægelse (som ofte nok kunne klares i hjemmet), anvendes langt mere effektivt som f.eks. Cotheaching mm. Hvilket ville give muligheder for langt mere effektiv og spændende undervisning i de timer hvor eleverne faktisk har overskuddet til at indtage læringen. For slet ikke at tale om det løft det ville give i klasser der er særligt tyngede af elever med særlige behov, således at ikke kun de specifikke elever, men klassen som helhed ville få undervisning af kvalitet fremfor kvantitet.
Jeg syntes du skulle prøve at følge en folkeskole klasse i en almindelig skole uge, så ville du muligvis reviderer din opfattelse af de lange skole dage!

Venlig hilsen
En der er ude i virkeligheden

Hej!
Ærligt, at så synes jeg lige, at du skulle prøve at undersøge noget om Frank, inden du skriver om ham. Han er gammel FOLKESKOLELÆRER på Engesvang Skole - uddannet folkeskolelærer - så jeg tror vist lige, at han faktisk ved, hvad han snakker om!
Undskyld mit sure opstød, men det er altså noget pjat, du skroner.
Vh.
Daniel Buur Christensen
Formand DSU Herning, Ikast-Brande

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande
Bannerannonce for Brande Bogen

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul