Udvalg anbefaler ny skolestruktur i Brande-området

Fælles ledelse og en fælles skolebestyrelse for Artium, Dalgasskolen og Blåhøj Skole. Sådan kommer virkeligheden til at se efter sommerferien, hvis resten af byrådet tilslutter sig anbefalingen fra Børne-, kultur- og fritidsudvalget.

Muligheden for en ny skolestruktur er opstået i kølvandet på opførelsen af Artium og afskeden med Præstelundskolen daværende skoleleder, Klaus Toft Høg.

Siden 1. august har Susanne Rasmussen (bill.) været konstitueret i stillingen som leder af såvel Artium som Dalgasskolen og Blåhøj Skole, og det er den model, Børne-, kultur- og fritidsudvalget nu lægger op til at gøre permanent.

Skolestrukturen i den sydvestlige del af Ikast-Brande Kommune har været sendt i høring i to omgange. Her har de to skolebestyrelser taget forskud på en mulig fremtidig sammenlægning og har indsendt et fælles høringssvar, som er overvejende positivt stemt overfor en sammenlægning af ledelsesfunktionerne. Samtidig understreger skolebestyrelserne, at de ønsker at bevare tre skoler med hver deres særpræg og vigtigheden af, at en ny struktur ikke bliver en spareøvelse.

De to skolers medarbejdere ønsker derimod at bevare den nuværende todelte struktur. ”Vi ser ikke scenarie 2 (fælles skoleledelse, red.) som en mulighed, hvis man fortsat ønsker at fastholde et kompetent personale på skoleområdet”, hedder det således i høringssvaret fra personalet på Dalgasskolen og Blåhøj Skole, som frygter, at afstanden til ledelsen bliver for stor, og også på Artium er personalet bekymret for, om ledelsesressourcerne er tilstrækkelige.

Læs mere i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022