Flertal for lokalplan på Nordlundvej

Et flertal i Teknik- og miljøudvalget går ind for den lokalplan og det kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt for BM Invest at opføre over 100 boliger på Nordlundvej vest for rideskolen.

Det står klart efter tirsdagens møde i udvalget, hvor sagen var på dagsordenen.

Et flertal bestående af Venstres og Dansk Folkepartis i alt fire medlemmer af udvalget kunne gå ind for planerne, den konservative Heinrich Rune tog forbehold, mens udvalgets to socialdemokrater, Birthe Sørensen og Kirsten Hoffmann, stemte imod med den begrundelse, at de ønsker et beplantningsbælte mod syd (Brandlund Hede) og genetablering af stiforløbet.

Omvendt angiver Venstres formand for udvalget, Henrik Engedahl, de højrøstede krav om flere byggegrunde, der kom fra Brande i forbindelse med valgkampen i 2017, som en af de primære årsager til at stemme for lokalplanforslaget, og han mener ikke, de indsigelser og input, der er kommet i form af bl.a. to underskriftsindsamlinger, skal stoppe projektet.

Med til historien hører, at Danmarks Naturfredningsforening har påklaget, at der ikke er udført en miljøvurdering af planerne. Denne klagesag ligger i øjeblikket til afgørelse hos Planklagenævnet, men om klagen har opsættende virkning, er endnu uafklaret, oplyser Henrik Engedahl. Har den det, sættes projektet i stå, men indtil spørgsmålet om opsættende virkning - ikke selve klagen, som kan forventes at tage over et år at behandle - er afklaret, har den det i hvert fald ikke, oplyser udvalgsformanden.

Han pointerer videre, at udgangspunktet for udvalgets behandling af sagen er, at der ikke er gjort noget forkert fra den kommunale forvaltnings side.

Inden lokalplanen og kommuneplantillægget kan betragtes som endeligt vedtagne, skal de først en tur forbi Økonomi- og planudvalget og derefter behandles af det samlede byråd, som mødes igen mandag d. 3. maj.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022