Kønspolitisk propaganda i din eBoks

Danmarks Idrætsforbund, DIF, er for tiden i gang med en storstilet undersøgelse af danskernes motionsvaner og har med kommunens hjælp fået adgang til borgernes eBokse, så man på elektronisk vis har kunnet sende et spørgeskema med 120 spørgsmål ud til et udsnit af befolkningen.

På det næstsidste spørgsmål i skemaet bedes respondenterne angive deres køn og får tre valgmuligheder: “Mand”, “Kvinde” eller “Andet”.

De fleste i vores moderne og progressive tider studser nok ikke særligt over valgmuligheden “Andet” og forstår heller ikke den radikale omdirigering i danskernes begrebsverden, som hermed insinueres.

Det DIF ønsker med dette lille sennepskorn i sit spørgeskema, udover at undersøge danskernes motionsvaner, er, at respondenterne - og i forlængelse heraf hele den danske befolkning - i deres begrebsverden og sprog begynder at vænne sig til at laborere med en mangfoldighed af kønsidentiteter.

At DIF i et spørgeskema ønsker at markere sin accept af og sin støtte til en krænkelsesparat minoritet ved at tilføje en samlende tredje kategori af kønsidentiteter under rubrikken “Andet”, er ydermere det man kalder ”dydssignalering” og oven i købet en halvhjertet sådan: Ligger der ikke en latent foragt i at klumpe noget så essentielt som kønsidentiteter sammen under rubrikken “Andet”? Hvorfor ikke respektfuldt specificere alle 71 nykonstruerede køn - eller hvor mange man efterhånden er kommet op på - i spørgeskemaet?

Man kan i øvrigt undre sig over, hvorfor DIF ikke også i deres populistiske lefleri for et politisk korrekt image får plads til et lille anerkendende vink til BlackLivesMatter, Læger uden Grænser og Greenpeace i spørgeskemaet?

Hvis man ikke på kommunen forstår, hvad denne udvikling og introduktion af bizarre kønsidentiteter varsler, er man et temmelig naivt kollektiv: Hvilke kafka-agtige metamorfoser bliver de næste, kommunen må validere ved at give politiserende organisationer adgang til borgernes eBokse?

Det kommunen kan og bør gøre i den her sammenhæng er at gå ud til borgerne via offentlige medier, lokalaviser el. lign, og tage afstand fra DIF’s kønspolitiske propaganda og samtidig forsikre borgerne om, at man på kommunen kun ansætter mænd og kvinder - åbenbart helst kvinder, som jo udgør godt 80% af de kommunalt ansatte - og at det er de to kategorier, man fortsat vil registrere borgerne under, hvad cpr-numrenes sidste ciffer også - indtil videre - indikerer.

Det er “in” at være “woke” i dag, og hvis nogen årvågen læser ser det absurde i det lille pronomen “Andet” i et ellers tilforladeligt spørgeskema fra DIF, så kunne man jo tage kontakt med kommunens Fritidsforvaltning og DIF og spørge dem om, hvad meningen er, og hvad man skal bruge de fremmanede kønsidentiteter til.

Kommunen og DIF kan nåes på henholdsvis telefonnummer 9960 4000 og 4326 2626.

 

Bent Bergen

Økærvej 1

Brande

Kommentarer

sig mig engang har kommunen juridisk kompetence til at give nogen adgang til ens e-Boks uden man har meldt afsender til, hvad med GDPR forordningen fra EU, tror lige det skal undersøges

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020