Børn og unge – en vigtig investering i vores kommune

”Ikast-Brande Kommune skal også have en 1. plads, når det gælder gode skoler”.

Hvis man læser indlægget i Herning Folkeblad fra 6. oktober af lærer Rikke Gaardsdal, bliver nogle ud-fordringer i folkeskolen påpeget og velbegrundede bekymringer i hendes lærerpraksis belyst. Udfordringer som i høj grad giver os anledning til at stoppe op og tænke grundigt over følgende tre vigtige spørgsmål:

1) Hvad skal, kan og vil vi med vores skoler i kommunen?

2) Hvordan kan vi indfri og kvalificere de flotte visioner og mål vi har for børne- og unge politikken i vores kommune?

3) Og hvem definerer kvaliteten i vores skolesystem, og hvordan defineres kvalitet i folkeskolen?

De tre spørgsmål, mener vi, er yderst centrale for debatten om fremtidens skoler.

Vi mener, at børn og unges undervisning og læring skal prioriteres højt i vores kommune – kvalitet er ikke for dyrt, når det handler om livsmestring og om at ”fremtidssikre” vores alles samfund, men skolens rolle kan derimod ses som en nødvendig investering og tilvalg af grundlæggende demokratiske værdier.

Manglende fokus på hvilke områder skolen som samfundsinstitution kan/skal løse, og manglende ressourcer, kvalitet og viden på området kan derimod få alvorlige konsekvenser for sammenhængskraften i vores samfund på længere sigt, hvis vi fx ikke giver de økonomiske rammer og forhold til at få understøttet elever med særlige behov og ikke udfordret elevernes læringslyst.

På skoleområdet ønsker vi også at opprioritere skolernes læringsmiljøer, afsætte flere ressourcer til holddeling og entreprenørskab og sikre veluddannet personale - vigtige elementer i fremtidens skoler i vores kommune.

Afslutningsvis vil vi opfordre til at dialogen om børn og unge - det dyrebareste vi har – ikke skal reduceres til ”valgflæsk” eller bundlinje, men vi vil fra Det Konservative Folkeparti kæmpe for og tage et medansvar for bedre kvalitet på skoleområdet. Både mht. rammerne for elevernes trivsel og læring, men også i forhold til at skabe et godt samarbejde med alle, der ser gode skoler i vores kommune som en vigtig, nødvendig og langsigtet investering i vores samfund. Skoler som både (ud)danner børn og unge og ikke mindst understøtter vores jyske iværksætterånd og lysten til at lære og bidrage til fællesskabet.

Peter Munkholm, Tomas Bjerre og Kirsten York Helms, byrådskandidater for Det Konservative Folkeparti

Tilføj kommentar

Telekæden bannerannonce

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019